BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 02 sierpnia 2021

Wiadomości

Informacja o wynikach naboru

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż koni

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż koni - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3 - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3 - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit.d - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 03 sierpnia 2021

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej na dz o nr 172 obręb Pilchy gmina Pisz

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej na dz o nr 172 obręb Pilchy gmina Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 sierpnia 2021

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE GN.6852.14.2021 - ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE GN.6852.14.2021 - ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 06 sierpnia 2021

Wiadomości

Uchwała nr 50/104/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06 sierpnia 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 50/104/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06 sierpnia 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 51/104/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06 sierpnia 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 51/104/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06 sierpnia 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 52/104/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06 sierpnia 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 52/104/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 06 sierpnia 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie finansowe za 2020 r. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie finansowe za 2020 r. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 09 sierpnia 2021

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.9.2021

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.9.2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 10 sierpnia 2021

Wiadomości

Zgłoszenie zmian instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej w miejscowości Pisz, ul. Wojska Polskiego 43

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie zmian instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej w miejscowości Pisz, ul. Wojska Polskiego 43 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 11 sierpnia 2021

Wiadomości

Sprawozdanie finansowe za 2020

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie finansowe za 2020 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o udzieleniu zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 12 sierpnia 2021

Wiadomości

Sprawozdanie finansowe za 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie finansowe za 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie finansowe za 2020 r.

Edycja wiadomości Sprawozdanie finansowe za 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Bilans za rok 2020

Dodanie nowej wiadomości: Bilans za rok 2020 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.5.2021

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.5.2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 13 sierpnia 2021

Wiadomości

GN.6844.1.16.2021 - Decyzja Starosty Piskiego w sprawie wygaszenia z urzędu prawa trwałego zarządu do nieruchomości Skarbu Państwa

Dodanie nowej wiadomości: GN.6844.1.16.2021 - Decyzja Starosty Piskiego w sprawie wygaszenia z urzędu prawa trwałego zarządu do nieruchomości Skarbu Państwa - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3lit.d - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3lit.d - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3lit.d - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3lit.d - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3lit.d - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3lit.d - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3lit.d - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3lit.d - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 sierpnia 2021

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 sierpnia 2021

Wiadomości

Publiczny przetarg ofertowy

Dodanie nowej wiadomości: Publiczny przetarg ofertowy - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o wynikach naboru kandydatów do prowadzenia programu korekcyjno - edukacyjnego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o wynikach naboru kandydatów do prowadzenia programu korekcyjno - edukacyjnego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 19 sierpnia 2021

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Zamówienie publiczne - PZD.3210.6.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zamówienie publiczne - PZD.3210.6.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zamówienie publiczne - PZD.3210.2.2021

Edycja wiadomości Zamówienie publiczne - PZD.3210.2.2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 sierpnia 2021

Wiadomości

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. „VI Piski Kolorowy Bieg Charytatywny”.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. „VI Piski Kolorowy Bieg Charytatywny”. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 23 sierpnia 2021

Wiadomości

Ogłoszenie o publicznym przetargu ofert na sprzedaż koni

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż koni - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 25 sierpnia 2021

Wiadomości

Uchwała nr XXXIV/206/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2021-2025

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXXIV/206/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2021-2025 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXXIV/207/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXXIV/207/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 26 sierpnia 2021

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.10.2021

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.10.2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 27 sierpnia 2021

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE GN.6852.19.2020 - ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE GN.6852.19.2020 - ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

nabór na stanowisko urzędnicze

Dodanie nowej wiadomości: nabór na stanowisko urzędnicze - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 30 sierpnia 2021

Wiadomości

Zamówienie publiczne - PZD.3210.7.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zamówienie publiczne - PZD.3210.7.2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 31 sierpnia 2021

Wiadomości

O nas

Edycja wiadomości O nas - [Wszystkie zmiany]

O nas

Edycja wiadomości O nas - [Wszystkie zmiany]

O nas

Edycja wiadomości O nas - [Wszystkie zmiany]

Oferta poradni

Edycja wiadomości Oferta poradni - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elekktromagnetyczne (PIS2201B)

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elekktromagnetyczne (PIS2201B) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian