BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 02 listopada 2020

Wiadomości

Uchwała nr XXIV/160/20 Rady Powiatu w Piszu z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXIV/160/20 Rady Powiatu w Piszu z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 03 listopada 2020

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.12.2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 04 listopada 2020

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.13.2020

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.13.2020 - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.13.2020

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.13.2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 listopada 2020

Wiadomości

Uchwała nr 72/75/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 05.10.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 72/75/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 05.10.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 73/75/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 05.10.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 73/75/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 05.10.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 74/75/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 05.10.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 74/75/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 05.10.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 75/75/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 05.10.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 75/75/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 05.10.2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 06 listopada 2020

Wiadomości

Zgłoszenie zmian instalacji bazowej BT 44265 Pisz zlokalizowanej w miejscowości Pisz, ul. Parkowa, dz. nr 520

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie zmian instalacji bazowej BT 44265 Pisz zlokalizowanej w miejscowości Pisz, ul. Parkowa, dz. nr 520 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej w miejscowości Pilchy 17A, dz. nr 172/1 gmina Pisz

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej w miejscowości Pilchy 17A, dz. nr 172/1 gmina Pisz - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.14.2020

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.14.2020 - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.14.2020

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.14.2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 09 listopada 2020

Wiadomości

K O M U N I K A T

Dodanie nowej wiadomości: K O M U N I K A T - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 12 listopada 2020

Wiadomości

Decyzja GN.6852.7.2020 - organicznie sposobu korzystania z nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Decyzja GN.6852.7.2020 - organicznie sposobu korzystania z nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 13 listopada 2020

Wiadomości

Wykaz GN.6845.2.8.2020 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz GN.6845.2.8.2020 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe - PZD.3211.01.2020.ŻD

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - PZD.3211.01.2020.ŻD - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe - PZD.3211.01.2020.ŻD

Zapytanie ofertowe - PZD.3211.01.2020.ŻD - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o realizację zadania publicznego zawartej między Powiatem Piskim a Towarzystwem Przyjaciół Piskiej Koszykówki „Oldboys Roś”

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o realizację zadania publicznego zawartej między Powiatem Piskim a Towarzystwem Przyjaciół Piskiej Koszykówki „Oldboys Roś” - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o realizację zadania publicznego zawartej między Powiatem Piskim a Towarzystwem Przyjaciół Piskiej Koszykówki „Oldboys Roś”

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o realizację zadania publicznego zawartej między Powiatem Piskim a Towarzystwem Przyjaciół Piskiej Koszykówki „Oldboys Roś” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 listopada 2020

Wiadomości

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2021-2025

Dodanie nowej wiadomości: PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2021-2025 - [Wszystkie zmiany]

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PISKIEGO NA 2021 R.

Dodanie nowej wiadomości: PROJEKT BUDŻETU POWIATU PISKIEGO NA 2021 R. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 97/80/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 97/80/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

GN.6852.10.2020 Wszczęcie postępowania

Dodanie nowej wiadomości: GN.6852.10.2020 Wszczęcie postępowania - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXIV/159/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 października 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIV/159/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 października 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXIV/160/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 października 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIV/160/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 29 października 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 listopada 2020

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o unieważnieniu

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o unieważnieniu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 19 listopada 2020

Wiadomości

Uchwała Zarządu Powiatu w Piszu zmieniająca uchwałę nr 88/78/2020 Zarządu Powiatu w Piszu w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert (nieodpłatna pomoc prawna)

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Zarządu Powiatu w Piszu zmieniająca uchwałę nr 88/78/2020 Zarządu Powiatu w Piszu w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert (nieodpłatna pomoc prawna) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 23 listopada 2020

Wiadomości

Wykaz GN.6840.1.1.2020 nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz GN.6840.2.1.2020 nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wszczęciu postępowania- stacja bazowa telefonii komórkowej Pogobie Tylne.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wszczęciu postępowania- stacja bazowa telefonii komórkowej Pogobie Tylne. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 24 listopada 2020

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.14.2020

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 25 listopada 2020

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 26 listopada 2020

Wiadomości

Zapytanie ofertowe Nr PZD.3211.25.2020.ZK

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe Nr PZD.3211.25.2020.ZK - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie zmian instalacji bazowej zlokalizowanej w miejscowości Biała Piska ul. Batorego dz. nr 9/1

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie zmian instalacji bazowej zlokalizowanej w miejscowości Biała Piska ul. Batorego dz. nr 9/1 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej w m. Ruciane-Nida, ul. Leśna 10

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej w m. Ruciane-Nida, ul. Leśna 10 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 27 listopada 2020

Wiadomości

Uchwała nr XXV/163/20 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXV/163/20 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXV/162/20 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2020-2025

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXV/162/ Rady Powiatu Pisz z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2020-2025 - [Wszystkie zmiany]

Wyniki konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Wyniki konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Wyniki konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Rozwiązanie umowy o realizację zadania publicznego zawartej między Powiatem Piskim a Piskim Stowarzyszeniem Miłośników Kultury - MAZURIA z siedzibą w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Rozwiązanie umowy o realizację zadania publicznego zawartej między Powiatem Piskim a Piskim Stowarzyszeniem Miłośników Kultury - MAZURIA z siedzibą w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Rozwiązanie umowy o realizację zadania publicznego zawartej między Powiatem Piskim a Piskim Stowarzyszeniem Miłośników Kultury - MAZURIA z siedzibą w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Rozwiązanie umowy o realizację zadania publicznego zawartej między Powiatem Piskim a Piskim Stowarzyszeniem Miłośników Kultury - MAZURIA z siedzibą w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 30 listopada 2020

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian