BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 04 maja 2020

Wiadomości

Uchwała nr XIX/134/20 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XIX/134/20 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

ZMIANA ZASAD FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE PISKIM - PRZEDŁUŻENIE TERMINU ORGANIZACJI UDZIELANIA PORAD NA ODLEGŁOŚĆ

Dodanie nowej wiadomości: ZMIANA ZASAD FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE PISKIM - PRZEDŁUŻENIE TERMINU ORGANIZACJI UDZIELANIA PORAD NA ODLEGŁOŚĆ - [Wszystkie zmiany]

ZMIANA ZASAD FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE PISKIM - PRZEDŁUŻENIE TERMINU ORGANIZACJI UDZIELANIA PORAD NA ODLEGŁOŚĆ

Dodanie nowej wiadomości: ZMIANA ZASAD FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE PISKIM - PRZEDŁUŻENIE TERMINU ORGANIZACJI UDZIELANIA PORAD NA ODLEGŁOŚĆ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 maja 2020

Wiadomości

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne Wojnowo 2 dz. nr 203

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne Wojnowo 2 dz. nr 203 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne Dąbrówka dz. nr 155

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne Dąbrówka dz. nr 155 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Zawiadomienie o nabyciu

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Inne

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

środa, 06 maja 2020

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.6.2020

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.6.2020 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie zmian danych dla instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne Wojnowo dz. nr 203

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie zmian danych dla instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne Wojnowo dz. nr 203 - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.6.2020

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.6.2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 07 maja 2020

Wiadomości

Sprawozdania finansowe za 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania finansowe za 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdania finansowe za 2018 r.

Zmiana daty przejścia do archiwum - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Klauzula o RODO - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.21.2018 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdania finansowe za 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe Nr PZD.3211.12.2020.ZK

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe Nr PZD.3211.12.2020.ZK - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 maja 2020

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.5.2020

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 maja 2020

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.6.2020

PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. postępowania - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piszu za rok 2019

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piszu za rok 2019 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 maja 2020

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 15 maja 2020

Wiadomości

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA I KWARTAŁ 2020 R.

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA I KWARTAŁ 2020 R. - [Wszystkie zmiany]

sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr 30/60/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dn. 24 kwietnia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr 30/60/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dn. 24 kwietnia 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 18 maja 2020

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.5.2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 19 maja 2020

Wiadomości

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROKU BUDŻETOWEGO 2019

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA DOTYCZĄCA ROKU BUDŻETOWEGO 2019 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 maja 2020

Wiadomości

XX sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XX sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 maja 2020

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a- Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 25 maja 2020

Wiadomości

Zgłoszenie zmian danych dla instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne Szeroki Bór Piski dz. nr 13/4

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie zmian danych dla instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne Szeroki Bór Piski dz. nr 13/4 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 26 maja 2020

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.7.2020

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.7.2020 - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.7.2020

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.7.2020 - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.7.2020

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.7.2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 maja 2020

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.7.2020

DOKUMENTACJA TECHNICZNA - uzupełnienie - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe ROŚ.272.4.2020

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe ROŚ.272.4.2020 - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.7.2020

PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. postępowania - [Wszystkie zmiany]

Postępowanie nr ZSZ.26.I.1.2020- sukcesywna dostawa artykułów spożywczych

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr ZSZ.26.I.1.2020- sukcesywna dostawa artykułów spożywczych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 maja 2020

Wiadomości

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne Dmusy dz. nr 47/5 ob. Biała Piska

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne Dmusy dz. nr 47/5 ob. Biała Piska - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne Cibory dz. nr 59/1 ob. Biała Piska

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne Cibory dz. nr 59/1 ob. Biała Piska - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne Klusy dz. nr 428 gm. Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne Klusy dz. nr 428 gm. Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XX/136/20 Rady Powiatu w Piszu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2020-2025

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XX/136/20 Rady Powiatu w Piszu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2020-2025 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XX/137/20 Rady Powiatu w Piszu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XX/137/20 Rady Powiatu w Piszu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian