BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 03 września 2018

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2. Znak sprawy: SOSW.230.3.2018

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2. Znak sprawy: SOSW.230.3.2018 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie na prowadzenie zajęć korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie na prowadzenie zajęć korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie - [Wszystkie zmiany]

Klauzula RODO

Dodanie nowej wiadomości: Klauzula RODO - [Wszystkie zmiany]

Nabór uczestników do programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie

Dodanie nowej wiadomości: Nabór uczestników do programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.50.2018

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - Or.272.2.50.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 04 września 2018

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.18.2018

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.18.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 05 września 2018

Wiadomości

UCHWAŁA NR XLIV/289/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XLIV/289/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 sierpnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XLIV/290/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XLIV/290/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 sierpnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XLIV/291/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XLIV/291/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 sierpnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XLIV/292/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XLIV/292/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 sierpnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XLIV/293/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XLIV/293/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 sierpnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XLIV/294/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XLIV/294/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 sierpnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XLIV/295/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XLIV/295/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 sierpnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE NR 1/2018 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE NR 1/2018 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 sierpnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE NR 1/2018 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE NR 1/2018 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 sierpnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.16.2018

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.8.2018

Dodano: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE NR 1/2018 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 sierpnia 2018 r.

uzupełniono informację o pozycję w Dzienniku Urzędowym - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 07 września 2018

Wiadomości

Informacja o o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 10 września 2018

Wiadomości

Informacja o Informacja o unieważnieniu postępowania na prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych cz.2. Numer sprawy: SOSW.230.2.2018

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o Informacja o unieważnieniu postępowania na prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych cz.2. Numer sprawy: SOSW.230.2.2018 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz.7, 8 . Znak sprawy:SOSW.230.2.2018

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz.7, 8 . Znak sprawy:SOSW.230.2.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 11 września 2018

Wiadomości

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.50.2018

Dodano: Informację o udzieleniu zamóienia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 września 2018

Wiadomości

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 11 września 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 11 września 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 11 września 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 11 września 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.17.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o składzie i dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o składzie i dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 14 września 2018

Wiadomości

Plan zamówień publicznych na 2018 rok

Dodano: Aktualizacja planu zamówień publicznych (3) - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

sobota, 15 września 2018

Wiadomości

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 14.09.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 14.09.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o składzie i dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o składzie i dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 18 września 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.10.2018

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.10.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 19 września 2018

Wiadomości

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Piskiego za pierwsze półrocze 2018 roku

Dodanie nowej wiadomości: i o przebiegu wykonania budżetu POpinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonej informacjowiatu Piskiego za pierwsze półrocze 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Postępowanie nr ZSBP.226.1.2018- sukcesywna dostawa miału węglowego na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr ZSBP.226.1.2018- sukcesywna dostawa miału węglowego na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.10.2018

Dodano: Zapytania do treści SIWZ (1) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 20 września 2018

Wiadomości

Postępowanie nr ZEAS.231.2.21.2018

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr ZEAS.231.2.21.2018 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.6.2018

Dodano: zapytania do treści SIWZ (2), sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu, zmiana treści SIWZ (1) - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 września 2018

Wiadomości

XLV sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XLV sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 24 września 2018

Wiadomości

Informacja o wynikach naboru

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru

Edycja wiadomości Informacja o wynikach naboru - [Wszystkie zmiany]

informacja o wynikach naboru

Dodanie nowej wiadomości: informacja o wynikach naboru - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 26 września 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.10.2018

Dodano: Informacje o złożonych ofertach - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 27 września 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.6.2018

Dodano: Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 września 2018

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian