BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 01 października 2018

Wiadomości

Uchwała nr 83/134/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 83/134/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 84/134/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25 września 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 84/134/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25 września 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Postępowanie nr ZEAS.231.2.21.2018

Dodano: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Postępowanie nr ZEAS.231.2.22.2018- dostawa przyczepy do trzebieży z żurawiem

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr ZEAS.231.2.22.2018- dosatwa przyczepy do trzebieży z żurawiem - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe – PZD.3211.28.2018.ZK

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe – PZD.3211.28.2018.ZK - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 02 października 2018

Wiadomości

Plan zamówień publicznych na 2018 rok

Dodano: Aktualizacja planu zamówień publicznych (4) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 03 października 2018

Wiadomości

Informacja z rozstrzygnięcia konkursu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z rozstrzygnięcia konkursu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 04 października 2018

Wiadomości

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.18.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu publicznym ZEAS.231.2.24.2018

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o zamówieniu publicznym ZEAS.231.2.24.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 05 października 2018

Wiadomości

Informacja o o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Aliny Kierod

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Aliny Kierod - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Anny Wietechy

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Anny Wietechy - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Ignacego Bernekiera

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Ignacego Bernekiera - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia majątkowe Jana Alickiego

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Jana Alickiego - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Lucyny Zyskowskiej

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Lucyny Zyskowskiej - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia majątkowe Łukasza Borysa

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Łukasza Borysa - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Łukasza Pietrzyka

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Łukasza Pietrzyka - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia majątkowe Mariusza Trupacza

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Mariusza Trupacza - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Marka Ziółkowskiego

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Marka Ziółkowskiego - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia majątkowe Pawła Szczecha

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Pawła Szczecha - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia majątkowe Przemysława Leszka Ronkiewicza

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Przemysława Ronkiewicza - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Wiesława Rutkowskiego

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Wiesława Rutkowskiego - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Zdzisława Stecka

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Zdzisława Stecka - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Zenona Bednarczyka

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Zenona Bednarczyka - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia majątkowe Marka Antoniego Wysockiego

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Marka Wysockiego - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia majątkowe Andrzeja Waldemara Nowickiego

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Andrzeja Nowickiego - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.10.2018

Dodano: Inf. o wyborze oferty, zaw. o unieważnieniu - CZ. II - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 09 października 2018

Wiadomości

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.6.2018

Dodano:Informacja z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 października 2018

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe – PZD.3211.29.2018.ZK

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe – PZD.3211.29.2018.ZK - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 11 października 2018

Wiadomości

Informacja o o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Postępowanie nr ZEAS.231.2.25.2018- pełnienie funkcji specjalisty ds. zamówień publicznych

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr ZEAS.231.2.25.2018- pełnienie funkcji specjalisty ds. zamówień publicznych - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe

Dodano: 1. Zmieniona treść ogłoszenia; 2. Zapytanie nr 1 do treści zapytania ofertowego z odpowiedzią; 3. Zmiana nr 1 treści zapytania ofertowego - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.19.2018

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.19.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 12 października 2018

Wiadomości

Petycja mieszkańców wsi Stare Guty i Pietrzyki,

Dodanie nowej wiadomości: Petycja mieszkańców wsi Stare Guty i Pietrzyki, - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 15 października 2018

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.11.2018

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.11.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 16 października 2018

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 17 października 2018

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.20.2018

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.20.2018 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe – PZD.3211.32.2018.ZK

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe – PZD.3211.32.2018.ZK - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.19.2018

Przekroje normalne - po modyfikacji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 października 2018

Wiadomości

XLVI sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XLVI sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.21.2018

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.21.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 19 października 2018

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

sobota, 20 października 2018

Wiadomości

ogłoszenie o zamówieniu publicznym ZEAS.231.2.24.2018

dodano informację o unieważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 22 października 2018

Wiadomości

ogłoszenie o zamówieniu publicznym ZEAS.231.2.26.2018

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o zamówieniu publicznym ZEAS.231.2.26.2018 - [Wszystkie zmiany]

Wyniki Wyborów Samorządowych 2018 w Powiecie Piskim

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki Wyborów Samorządowych 2018 w Powiecie Piskim - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 października 2018

Wiadomości

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA III KWARTAŁ 2018 R.

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA III KWARTAŁ 2018 R. - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o naborze na głównego księgowego

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o naborze na głównego księgowego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 24 października 2018

Wiadomości

Zapytanie ofertowe

Dodano: Informacja o wyborze ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 25 października 2018

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 26 października 2018

Wiadomości

Zapytanie ofertowe – PZD.3211.8.2018.OM

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe – PZD.3211.8.2018.OM - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XLVI/302/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XLV/302/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XLVI/301/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2018-2023

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XLV/301/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2018-2023. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 29 października 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.12.2018

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.12.2018 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.11.2018

Dodano: Onformacje o złożonych ofertach - [Wszystkie zmiany]

Postępowanie ZSBP.226.3.2018- świadczenie usług szkolenia zawodowego oraz doradztwa zawodowego

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie ZSBP.226.3.2018- świadczenie usług szkolenia zawodowego oraz doradztwa zawodowego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 października 2018

Wiadomości

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.22.2018

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.22.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 31 października 2018

Wiadomości

Wykaz GN.6840.1.1.2018 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz GN.6840.1.1.2018 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu publicznym ZEAS.231.2.26.2018

dodano informację o otwarciu ofert oraz o unieważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 95/139/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 95/139/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu publicznym ZEAS.231.2.27.2018

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o zamówieniu publicznym ZEAS.231.2.27.2018 - [Wszystkie zmiany]

Petycja mieszkańców wsi Stare Guty i Pietrzyki,

- dodano Inf. o sposobie rozpatrywania petycji oraz dodano skan uchwały o trybie prac nad projektem uchwały budżetowej - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.11.2018

Dodano: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian