BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 03 kwietnia 2018

Wiadomości

Uchwała nr XXXIX/259/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2018-2023

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXXIX/259/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2018-2023 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXXIX/260/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXXIX/260/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 04 kwietnia 2018

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.6.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia; Pytania i odpowiedzi do SIWZ; Formularz cenowy i opis przedmiotu zamówienia - po modyfikacji. - [Wszystkie zmiany]

Postępowanie nr ZEAS.231.2.11.2018- dostawa żurawia leśnego, przyczepy do trzebieży z żurawiem i ostrzałki elektrycznej do łańcuchów tnących

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr ZEAS.231.2.11.2018- dostawa żurawia leśnego, przyczepy do trzebieży z żurawiem i ostrzałki elektrycznej do łańcuchów tnących - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.4.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 kwietnia 2018

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt e Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt e Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.21.2018

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - Or.272.2.21.2018 - [Wszystkie zmiany]

Postępowanie nr ZEAS.231.2.11.2018- dostawa żurawia leśnego, przyczepy do trzebieży z żurawiem i ostrzałki elektrycznej do łańcuchów tnących

Dodano: 1. Informacja dotycząca oznakowania dokumentów postępowania; 2. Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej właściwie oznakowane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 08 kwietnia 2018

Wiadomości

ogłoszenie o zamówieniu na dostawę i montaż mebli

modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu, zał. nr 1 -formularza ofertowego, zał. nr 4 - OPZ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 09 kwietnia 2018

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt e Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt e Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt e Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt e Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 10 kwietnia 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.4.2018

Dodano: Informację o złożonych ofertach - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.21.2018

Dodano: Zmiana terminu składania ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 11 kwietnia 2018

Wiadomości

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Piszu sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za 2017 rok

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Piszu sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

ZEAS.231.2.12.2018 - wyłonienie 2 ekspertów do opracowania programu nauczania dla zawodu Mechanik – operator maszyn do obróbki drzewnej w Zespole Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: ZEAS.231.2.12.2018 - wyłonienie 2 ekspertów do opracowania programu nauczania dla zawodu Mechanik – operator maszyn do obróbki drzewnej w Zespole Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 12 kwietnia 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.4.2018

Dodano: Informację o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.21.2018

Dodano: zapytania do treści zapytania ofertowego (1) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 13 kwietnia 2018

Wiadomości

GN.6840.2.3.2017 ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pilskiego

Dodanie nowej wiadomości: GN.6840.2.3.2017 ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pilskiego - [Wszystkie zmiany]

Postępowanie nr ZEAS.231.2.11.2018- dostawa żurawia leśnego, przyczepy do trzebieży z żurawiem i ostrzałki elektrycznej do łańcuchów tnących

Dodano: 1. Informacja z otwarcia ofert; 2. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części 1 i Części 2 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o konkursie na stanoiwsko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 kwietnia 2018

Wiadomości

ogłoszenie o zamówieniu na dostawę i montaż mebli

dodano informację o rozstrzygnięciu postępowania - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamóienia publicznego ZEAS.231.2.10.2018

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamóienia publicznego ZEAS.231.2.10.2018 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.4.2018

Dodano: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZEAS.231.2.9.2018

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZEAS.231.2.9.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 kwietnia 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.3.2018

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.3.2018 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Plan zamówień publicznych na 2018 rok

Dodano: Aktualizacja planu zamówień publicznych na 2018 r. (1) - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wycofaniu zgłoszenia budowy

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wycofaniu zgłoszenia budowy - [Wszystkie zmiany]

Postępowanie nr ZEAS.231.2.14.2018- dostawa żurawia leśnego i przyczepy do trzebieży z żurawiem

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr ZEAS.231.2.14.2018- dostawa żurawia leśnego i przyczepy do trzebieży z żurawiem - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.5.2018

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.5.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 kwietnia 2018

Wiadomości

Plan zamówień publicznych na 2018r.

Dodano: Plan zamówień publicznych - aktualizacja (3) - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe Nr ZEAS.231.1.4.2018- dostawa mebli

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe Nr ZEAS.231.1.4.2018- dostawa mebli - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 19 kwietnia 2018

Wiadomości

UWAGA ! - Prom "BEŁDANY" w m-cu maju 2018r. - nie kursuje.

Dodanie nowej wiadomości: UWAGA ! - Prom "BEŁDANY" w m-cu maju 2018r. - nie kursuje. - [Wszystkie zmiany]

UWAGA ! - Prom "BEŁDANY" w m-cu maju 2018r. - nie kursuje.

Dodanie nowej wiadomości: UWAGA ! - Prom "BEŁDANY" w m-cu maju 2018r. - nie kursuje. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.3.2018

Dodano: Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 30/122/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 30/122/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Petycja mieszkańców miejscowości Karwik

Dodanie nowej wiadomości: Petycja mieszkańców miejscowości Karwik - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 kwietnia 2018

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 23 kwietnia 2018

Wiadomości

4 maja 2018 r. dzień wolny od pracy dla pracowników PINB w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: 4 maja 2018 r. dzień wolny od pracy dla pracowników PINB w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.8.2018

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.8.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 24 kwietnia 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.5.2018

Dodano: Zapytania do treści SIWZ (1) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 25 kwietnia 2018

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.5.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej "Etap I, III i IV"

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej "Etap I, III i IV" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 26 kwietnia 2018

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o udzieleniu zamówienia - Or.272.2.21.2018

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o udzieleniu zamówienia - Or.272.2.21.2018 - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamóienia publicznego ZEAS.231.2.10.2018

dodano informację z otwarcia ofert oraz o unieważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 27 kwietnia 2018

Wiadomości

Postępowanie nr ZEAS.231.2.14.2018- dostawa żurawia leśnego i przyczepy do trzebieży z żurawiem

Dodano: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części 1 i Części 2 - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.7.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA IV KWARTAŁ 2016 R.

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA IV KWARTAŁ 2016 R. - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA II KWARTAŁ 2017 R.

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA II KWARTAŁ 2017 R. - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA III KWARTAŁ 2017 R.

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA III KWARTAŁ 2017 R. - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA IV KWARTAŁ 2017 R.

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA IV KWARTAŁ 2017 R. - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA I KWARTAŁ 2018 R.

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA I KWARTAŁ 2018 R. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 2b Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 2b Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 2b Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 2b Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 2b Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 2b Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 2b Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 2b Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZEAS. 231.2.15.2018

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZEAS. 231.2.15.2018 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.5.2018

Dodano: Informacja o złożonych ofertach - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZEAS. 231.2.16.2018

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZEAS. 231.2.16.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 30 kwietnia 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.3.2018

Dodano: Zapytania do treści SIWZ (1) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian