BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 02 listopada 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.6.2017

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.6.2017 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 03 listopada 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.7.2017

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.7.2017 - [Wszystkie zmiany]

rozeznanie rynku w zakresie usług

Dodanie nowej wiadomości: rozeznanie rynku w zakresie usług - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.47.2017

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.47.2017 - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.36.2017

dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 listopada 2017

Wiadomości

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.49.2017

dodano zmianę ogłoszenia i zmianę treści SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu- ZEAS.231.4.28.2017

dodano informację z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.34.2017

dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty -część 2 i o unieważnieniu postępowania- część 1 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 listopada 2017

Wiadomości

Wykaz GN.6845.1.5.2017 w spraweie opddania w dzierżawę nieruchomści rolnej

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz GN.6845.1.5.2017 w spraweie opddania w dzierżawę nieruchomści rolnej - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Petycja mieszkańców wsi Stare Guty i Pietrzyki,

Edycja wiadomości Petycja mieszkańców wsi Stare Guty i Pietrzyki, - [Wszystkie zmiany]

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU PISKIEGO

Dodanie nowej wiadomości: OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU PISKIEGO - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.20.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 listopada 2017

Wiadomości

Uchwała nr 88/106/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30 października 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 88/106/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30 października 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.63.2017

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - Or.272.2.63.2017 - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.19.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.18.2017

dodano informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.46.2017

dodano informację z otwarcia ofert oraz oświadczenie nr 3 - dotyczące grup kapitałowych - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.47.2017

dodano zmianę ogłoszenie oraz zmianę treści SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 listopada 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.7.2017

Dodano: Zapytania do SIWZ 1 i 2 wraz z odpowiedziami - [Wszystkie zmiany]

Informacja w sprawie wydania decyzji o legalizację urządzeń wodnych

Dodanie nowej wiadomości: Informacja w sprawie wydania decyzji o legalizację urządzeń wodnych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 listopada 2017

Wiadomości

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.64.2017

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - Or.272.2.64.2017 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.7.2017

Dodano: Zapytania do SIWZ 3 wraz z odpowiedziami - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu- ZEAS.231.4.28.2017

Dodano: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.49.2017

dodano informację z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 listopada 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.6.2017

Dodano: Informację z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXXIV/230/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 października 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXIV/230/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 października 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXXIV/231/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 października 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXIV/231/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 października 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXXIV/232/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 października 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXIV/232/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 października 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXXIV/233/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 października 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXIV/233/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 października 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXXIV/234/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 października 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXIV/234/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 października 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXXIV/235/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 października 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXIV/235/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 października 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXXIV/236/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 października 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXIV/236/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 października 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXXIV/237/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 października 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXIV/237/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 października 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXXIV/238/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 października 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXIV/238/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 25 października 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu- ZEAS.231.4.51.2017- dostawa żurawia leśnego, przyczepy do trzebieży z żurawiem i ostrzałki elektrycznej

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu- ZEAS.231.4.51.2017- dostawa żurawia leśnego, przyczepy do trzebieży z żurawiem i ostrzałki elektrycznej - [Wszystkie zmiany]

Informacja w sprawie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i wprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi

Dodanie nowej wiadomości: Informacja w sprawie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i wprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi - [Wszystkie zmiany]

zapytanie ofertowe ZEAS.231.3.18.2017

dodano uzupełnienie do informacji o wyborze oferty (dot. dostawy stołów) - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.50.2017

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.50.2017 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 15 listopada 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.8.2017

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.8.2017 - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.21.2017

dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018-2023

Dodanie nowej wiadomości: PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018-2023 - [Wszystkie zmiany]

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PISKIEGO NA 2018 R.

Dodanie nowej wiadomości: PROJEKT BUDŻETU POWIATU PISKIEGO NA 2018 R. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.7.2017

Dodano: Informację z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 16 listopada 2017

Wiadomości

Opinia SO RIO w Olsztynie - Uchwała Nr RIO.VIII-0120-529/17 SO RIO w Olsztynie z dnia 10 listopada 2017 roku

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie - Uchwała Nr RIO.VIII-0120-529/17 SO RIO w Olsztynie z dnia 10 listopada 2017 roku - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 88/106/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30 października 2017 r.

Edycja wiadomości Uchwała nr 88/106/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30 października 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.7.2017

Dodano: Unieważnienie postępowania CZĘŚĆ III - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 listopada 2017

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 63/95/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 01.08.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 63/95/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 01.08.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 64/95/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 01.08.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 64/95/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 01.08.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 65/96/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.08.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 65/96/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.08.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 66/96/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.08.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 66/96/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.08.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 67/96/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.08.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 67/96/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.08.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 68/97/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 22.08.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 68/97/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 22.08.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 69/97/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 22.08.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 69/97/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 22.08.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 70/97/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 22.08.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 70/97/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 22.08.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 71/97/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 22.08.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 71/97/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 22.08.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 72/97/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 22.08.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 72/97/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 22.08.2017 - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.64.2017

Dodano: Informację o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.63.2017

Dodano: Informację o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.8.2017

Dodano: Zapytania do treści SIWZ (1) - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.9.2017

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.9.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 73/98/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.08.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 73/98/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.08.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 74/98/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.08.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 74/98/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.08.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 75/98/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.08.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 75/98/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.08.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 76/99/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.08.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 76/99/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31.08.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 77/100/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.09.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 77/100/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.09.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 78/100/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.09.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 78/100/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.09.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 79/100/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.09.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 79/100/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.09.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 80/101/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.09.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 80/101/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.09.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 81/101/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.09.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 81/101/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.09.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 82/102/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.09.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 82/102/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.09.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 83/102/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.09.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 83/102/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.09.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 84/103/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.09.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 84/103/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.09.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 85/104/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.10.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 85/104/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.10.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 86/105/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.10.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 86/105/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.10.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 87/106/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.10.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 87/106/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.10.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 88/106/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.10.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 88/106/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.10.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 89/106/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.10.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 89/106/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.10.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 91/107/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.11.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 91/107/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.11.2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 90/107/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.11.2017

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 90/107/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.11.2017 - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.47.2017

dodano informację z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.34.2017

dodano informację o unieważnieniu postępowania - część 2 - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.46.2017

dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.49.2017

dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 listopada 2017

Wiadomości

Zapytanie ofertowe – PZD.3211.32.2017.ZK

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe – PZD.3211.32.2017.ZK - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.6.2017

Dodano: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 listopada 2017

Wiadomości

Uchwała nr 92/108/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 92/108/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe – PZD.3211.30.2017.ZK

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe – PZD.3211.30.2017.ZK - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu- ZEAS.231.4.52.2017- wykonanie zagospodarowania terenu jako inwestycja w branżowe szkolnictwo zawodowe

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu- ZEAS.231.4.52.2017- wykonanie zagospodarowania terenu jako inwestycja w branżowe szkolnictwo zawodowe - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 listopada 2017

Wiadomości

Zapytanie ofertowe – PZD.3211.31.2017.ZK

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe – PZD.3211.31.2017.ZK - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.7.2017

Dodano: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Informacja w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 listopada 2017

Wiadomości

XXXV sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XXXV sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu- ZEAS.231.4.53.2017- dostawa żurawia leśnego, przyczepy do trzebieży z żurawiem i ostrzałki elektrycznej

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu- ZEAS.231.4.53.2017- dostawa żurawia leśnego, przyczepy do trzebieży z żurawiem i ostrzałki elektrycznej - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.46.2017

dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.8.2017

Dodano: Informację z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.6.2017

Dodano: Zawiadomienie o unieważnieniu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 listopada 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.10.2017

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.10.2017 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 listopada 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.9.2017

Dodano: Informację z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.50.2017

dodano informację o unieważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.47.2017

dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.8.2017

Dodano: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 listopada 2017

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu z dnia 28.11.2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu z dnia 28.11.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 29 listopada 2017

Wiadomości

Zarządzenie nr 18/2017 Starosty Piskiego z dnia 07.07.2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 18/2017 Starosty Piskiego z dnia 07.07.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 19/2017 Starosty Piskiego z dnia 07.07.2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 19/2017 Starosty Piskiego z dnia 07.07.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Piskiego na 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Piskiego na 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2018-2023

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2018-2023 - [Wszystkie zmiany]

Opinia SO RIO w Olsztynie o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Piskiego na 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Piskiego na 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu- ZSBP.226.1.2017- dostawa miału węglowego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu- ZSBP.226.1.2017- dostawa miału węglowego - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 20/2017 Starosty Piskiego z dnia 31.08.2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 20/2017 Starosty Piskiego z dnia 31.08.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.9.2017

Dodano: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 21/2017 Starosty Piskiego z dnia 31.08.2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 21/2017 Starosty Piskiego z dnia 31.08.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 22/2017 Starosty Piskiego z dnia 26.09.2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 22/2017 Starosty Piskiego z dnia 26.09.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 23/2017 Starosty Piskiego z dnia 06.10.2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 23/2017 Starosty Piskiego z dnia 06.10.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 24/2017 Starosty Piskiego z dnia 19.10.2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 24/2017 Starosty Piskiego z dnia 19.10.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 25/2017 Starosty Piskiego z dnia 19.10.2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 25/2017 Starosty Piskiego z dnia 19.10.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 26/2017 Starosty Piskiego z dnia 19.10.2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 26/2017 Starosty Piskiego z dnia 19.10.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 27/2017 Starosty Piskiego z dnia 23.10.2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 27/2017 Starosty Piskiego z dnia 23.10.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 28/2017 Starosty Piskiego z dnia 23.10.2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 28/2017 Starosty Piskiego z dnia 23.10.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego

Dodanie nowej wiadomości: wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 30 listopada 2017

Wiadomości

Zapytanie ofertowe SOSW.230.7.2017- sukcesywna dostawa mięsa wieprzowego i wyrobów z mięsa wieprzowego

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe SOSW.230.7.2017- sukcesywna dostawa mięsa wieprzowego i wyrobów z mięsa wieprzowego - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe – PZD.3211.33.2017.ZK

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe – PZD.3211.33.2017.ZK - [Wszystkie zmiany]

Informacja

Dodanie nowej wiadomości: Informacja - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.54.2017

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.54.2017 - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.55.2017

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.55.2017 - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.56.2017

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.56.2017 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian