BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 01 kwietnia 2016

Wiadomości

Wykaz G. 6840.1.8.2015

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz G. 6840.1.8.2015 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz G. 6840.1.5.2015

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz G. 6840.1.5.2015 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XVI/112/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2016-2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XVI/112/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2016-2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XVI/113/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XVI/113/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 04 kwietnia 2016

Wiadomości

Informacja o godzinach pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Piszu w dniu 6 kwietnia 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o godzinach pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Piszu w dniu 6 kwietnia 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PLANU TRANSPORTOWEGO - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PLANU TRANSPORTOWEGO

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PLANU TRANSPORTOWEGO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 kwietnia 2016

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 kwietnia 2016

Wiadomości

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - PZD.2032.1.2016.BL

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU - PZD.2032.1.2016.BL - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 kwietnia 2016

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.7.2016

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.7.2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 kwietnia 2016

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.8.2016

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.8.2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 15 kwietnia 2016

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - PZD.3210.6.2016

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - PZD.3210.6.2016 - [Wszystkie zmiany]

KONSULTACJE SPOŁECZNE PLANU TRANSPORTOWEGO

Dodanie nowej wiadomości: KONSULTACJE SPOŁECZNE PLANU TRANSPORTOWEGO - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.9.2016

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.9.2016 - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.10.2016

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.10.2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 18 kwietnia 2016

Wiadomości

Informacja o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 19 kwietnia 2016

Wiadomości

Edycja wiadomości REKRUTACJA na nowy rok szkolny 2016/2017 - [Wszystkie zmiany]

Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu

Edycja wiadomości Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości BEZPŁATNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH - [Wszystkie zmiany]

Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu

Edycja wiadomości Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

rozbudowia budynku Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowaczego wraz z przebudową linii energetycznej nN kolidującej z przedmiotową rozbudową na dz. o nr geod. 408 w obr. Pisz 2

Dodanie nowej wiadomości: rozbudowia budynku Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowaczego wraz z przebudową linii energetycznej nN kolidującej z przedmiotową rozbudową na dz. o nr geod. 408 w obr. Pisz 2 - [Wszystkie zmiany]

budowa energetycznej linii kablowej i napowietrznej średniego napięcia i niskiego napięcia , na dz. 19/266, 19/261, 19/398, 19/253, 19/391, 20/1, 19/68, 19/517 w Szczechy Małe, gm. Pisz.

Dodanie nowej wiadomości: budowa energetycznej linii kablowej i napowietrznej średniego napięcia i niskiego napięcia , na dz. 19/266, 19/261, 19/398, 19/253, 19/391, 20/1, 19/68, 19/517 w Szczechy Małe, gm. Pisz. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o godzinach pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Piszu w dniu 20 kwietnia 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o godzinach pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Piszu w dniu 20 kwietnia 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 kwietnia 2016

Wiadomości

Dezyzja klasyfikacji gleboznawczej w obrębie Myszki

Dodanie nowej wiadomości: Dezyzja klasyfikacji gleboznawczej w obrębie Myszki - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 kwietnia 2016

Wiadomości

UCHWAŁA NR XV/98/16 RADY POWIATU PISZ

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XV/98/16 RADY POWIATU PISZ - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XV/99/16 RADY POWIATU PISZ

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XV/99/16 RADY POWIATU PISZ - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XV/100/16 RADY POWIATU PISZ

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XV/100/16 RADY POWIATU PISZ - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XV/101/16 RADY POWIATU PISZ

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XV/101/16 RADY POWIATU PISZ - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XV/102/16 RADY POWIATU PISZ

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XV/102/16 RADY POWIATU PISZ - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XV/103/16 RADY POWIATU PISZ

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XV/103/16 RADY POWIATU PISZ - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XV/104/16 RADY POWIATU PISZ

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XV/104/16 RADY POWIATU PISZ - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XV/105/16 RADY POWIATU PISZ

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XV/105/16 RADY POWIATU PISZ - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE NR 1/2016

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE NR 1/2016 - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XVI/106/ 16 RADY POWIATU PISZ

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XVI/106/ 16 RADY POWIATU PISZ - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XVI/107/16 RADY POWIATU PISZ

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XVI/107/16 RADY POWIATU PISZ - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XVI/108/16 RADY POWIATU PISZ

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XVI/108/16 RADY POWIATU PISZ - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XVI/109/16 RADY POWIATU PISZ

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XVI/109/16 RADY POWIATU PISZ - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE NR 2/2016

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE NR 2/2016 - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XVI/110/16 RADY POWIATU PISZ

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XVI/110/16 RADY POWIATU PISZ - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XVI/111/16 RADY POWIATU PISZ

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XVI/111/16 RADY POWIATU PISZ - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XVI/112/16 RADY POWIATU PISZ

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XVI/112/16 RADY POWIATU PISZ - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XVI/113/16 RADY POWIATU PISZ

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XVI/113/16 RADY POWIATU PISZ - [Wszystkie zmiany]

Dyżury Przewodniczącej Rady Powiatu

Dodanie nowej wiadomości: Dyżury Przewodniczącej Rady Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Nr 1/2016 Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Nr 1/2016 Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

XVII sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XVII sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 25 kwietnia 2016

Wiadomości

INFORMACJA O WYBORZE OFERT - PZD.3210.8.2016

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYBORZE OFERT - PZD.3210.8.2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 26 kwietnia 2016

Wiadomości

Informacja o wniosku o wydanie decyzji na usunięcie drzew rosnacych na terenie PKP przy linii 219 Olsztyn-Ełk

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wniosku o wydanie decyzji na usunięcie drzew rosnacych na terenie PKP przy linii 219 Olsztyn-Ełk - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 27 kwietnia 2016

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano: Zawiadomienie o wyborze ofert - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O WYBORZE OFERT - PZD.3210.7.2016

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYBORZE OFERT - PZD.3210.7.2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 kwietnia 2016

Wiadomości

ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanoiwsko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej

Edycja wiadomości ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanoiwsko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - PZD.3210.9.2016

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - PZD.3210.9.2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 kwietnia 2016

Wiadomości

Uchwała nr XVII/115/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2016-2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XVII/115/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2016-2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XVII/116/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XVII/116/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA I KWARTAŁ 2016 R.

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA I KWARTAŁ 2016 R. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian