BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 03 października 2016

Wiadomości

Uchwała nr XXII/145/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2016-2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXII/145/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2016-2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXII/146/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXII/146/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe nr Or.272.2.37.2016

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe nr Or.272.2.37.2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 04 października 2016

Wiadomości

Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu pt.: "Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Piskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu pt.: "Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Piskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 05 października 2016

Wiadomości

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.31.2016

Dodano: Informację o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.30.2016

Dodano: Informację o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 07 października 2016

Wiadomości

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - PZD.3210.18.2016

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - PZD.3210.18.2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 10 października 2016

Wiadomości

Zapytanie ofertowe nr Or.272.2.37.2016

Dodano: Informację o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.20.2016

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.20.2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 października 2016

Wiadomości

Uchwała nr 82/63/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.09.2016

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 82/63/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.09.2016 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 83/63/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.09.2016

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 83/63/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.09.2016 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 84/64/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.09.2016

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 84/64/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.09.2016 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 85/65/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.09.2016

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 85/65/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.09.2016 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 86/65/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.09.2016

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 86/65/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.09.2016 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 87/65/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.09.2016

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 87/65/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.09.2016 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 28/2016 Starosty Piskiego z dnia 25.07.2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 28/2016 Starosty Piskiego z dnia 25.07.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 29/2016 Starosty Piskiego z dnia 25.07.2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 29/2016 Starosty Piskiego z dnia 25.07.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 30/2016 Starosty Piskiego z dnia 28.07.2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 30/2016 Starosty Piskiego z dnia 28.07.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 31/2016 Starosty Piskiego z dnia 05.08.2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 31/2016 Starosty Piskiego z dnia 05.08.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 32/2016 Starosty Piskiego z dnia 08.08.2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 32/2016 Starosty Piskiego z dnia 08.08.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 33/2016 Starosty Piskiego z dnia 18.08.2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 33/2016 Starosty Piskiego z dnia 18.08.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 34/2016 Starosty Piskiego z dnia 02.09.2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 34/2016 Starosty Piskiego z dnia 02.09.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 35/2016 Starosty Piskiego z dnia 02.09.2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 35/2016 Starosty Piskiego z dnia 02.09.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 36/2016 Starosty Piskiego z dnia 12.09.2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 36/2016 Starosty Piskiego z dnia 12.09.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 37/2016 Starosty Piskiego z dnia 14.09.2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 37/2016 Starosty Piskiego z dnia 14.09.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 38/2016 Starosty Piskiego z dnia 15.09.2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 38/2016 Starosty Piskiego z dnia 15.09.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 14 października 2016

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 2b Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 2b Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 2b Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 2b Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 17 października 2016

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 18 października 2016

Wiadomości

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.45.2016

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - Or.272.2.45.2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 19 października 2016

Wiadomości

Przetarg na sprzedaż pojazdów stanowiących własność PZD w Piszu - PZD.2103.1.2016BL

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg na sprzedaż pojazdów stanowiących własność PZD w Piszu - PZD.2103.1.2016BL - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - [Wszystkie zmiany]

Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Piskim w 2017 roku

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie piskim w 2017 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 20 października 2016

Wiadomości

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: cvbn - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU W PISZU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.46.2016

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - Or.272.2.46.2016 - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.21.2016

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.21.2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 października 2016

Wiadomości

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA III KWARTAŁ 2016 R.

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA III KWARTAŁ 2016 R. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 24 października 2016

Wiadomości

XXIII sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XXIII sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 25 października 2016

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 26 października 2016

Wiadomości

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.46.2016

Dodano: Informację o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: xxxxxx - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.20.2016

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - PZD.3210.20.2016 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego - [Wszystkie zmiany]

udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na budowę przystani jachtowej w Piszu na jeziorze Roś na działce o nr geod. 1026/5, przy działce o nr geod. 5, gm. Pisz, pow. Pisz.

Dodanie nowej wiadomości: udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na budowę przystani jachtowej w Piszu na jeziorze Roś na działce o nr geod. 1026/5, przy działce o nr geod. 5, gm. Pisz, pow. Pisz. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 27 października 2016

Wiadomości

Uchwała nr XXIII/147/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2016-2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXIII/147/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2016-2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXIII/148/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXIII/148/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 października 2016

Wiadomości

Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian