BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 05 maja 2015

Wiadomości

Doradca do spraw osób niepełnosprawnych

Dodanie nowej wiadomości: Doradca do spraw osób niepełnosprawnych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 maja 2015

Wiadomości

ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 13 maja 2015

Wiadomości

ZARZĄD POWIATU W PISZU OGŁASZA KONKURS OFERT

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄD POWIATU W PISZU OGŁASZA KONKURS OFERT - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 maja 2015

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.6.2015

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.6.2015 - [Wszystkie zmiany]

Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu

Edycja wiadomości Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu

Edycja wiadomości Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu ul. Warszawska 5 12-200 Pisz - [Wszystkie zmiany]

Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu

Edycja wiadomości Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu

Edycja wiadomości Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu

Edycja wiadomości Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 15 maja 2015

Wiadomości

Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu

Edycja wiadomości Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Sukces słuchaczki Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: REKRUTACJA na nowy rok szkolny 2015/2016 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości BEZPŁATNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości REKRUTACJA na nowy rok szkolny 2015/2016 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości REKRUTACJA na nowy rok szkolny 2015/2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

sobota, 16 maja 2015

Wiadomości

Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu

Edycja wiadomości Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu

Edycja wiadomości Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu

Edycja wiadomości Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu

Edycja wiadomości Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu

Edycja wiadomości Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu

Edycja wiadomości Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości REKRUTACJA na nowy rok szkolny 2015/2016 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości REKRUTACJA na nowy rok szkolny 2015/2016 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości REKRUTACJA na nowy rok szkolny 2015/2016 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości REKRUTACJA na nowy rok szkolny 2015/2016 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości REKRUTACJA na nowy rok szkolny 2015/2016 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości REKRUTACJA na nowy rok szkolny 2015/2016 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości REKRUTACJA na nowy rok szkolny 2015/2016 - [Wszystkie zmiany]

Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu

Edycja wiadomości Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu

Edycja wiadomości Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości REKRUTACJA na nowy rok szkolny 2015/2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 19 maja 2015

Wiadomości

Posiedzenie Komisji Samorządu,

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Samorządu, - [Wszystkie zmiany]

VII sesja Rady Powiatu

Dodanie nowej wiadomości: VII sesja Rady Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 maja 2015

Wiadomości

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-228/15 SO RIO w Olsztynie z dnia 11 maja 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr RIO.VIII-0120-228/15 SO RIO w Olsztynie z dnia 11 maja 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wyk. pomostu pływającego zlok. na frag. jez. Nidzkiego - dz. nr 139 na wys. dz. o nr geod. 172/62 i 172/15 w obr.m. Ruciane-Nida

Dodanie nowej wiadomości: udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wyk. pomostu pływającego zlok. na frag. jez. Nidzkiego - dz. nr 139 na wys. dz. o nr geod. 172/62 i 172/15 w obr.m. Ruciane-Nida - [Wszystkie zmiany]

wykonanie pomostu stałego zlokalizowanego na jeziorze Roś działka o nr geod. 1026/5, na wysokości działki o numerze ewidencyjnym 34/10 w obrębie Szczechy Małe, gm. Pisz

Dodanie nowej wiadomości: wykonanie pomostu stałego zlokalizowanego na jeziorze Roś działka o nr geod. 1026/5, na wysokości działki o numerze ewidencyjnym 34/10 w obrębie Szczechy Małe, gm. Pisz - [Wszystkie zmiany]

zawiadomienie o wszczęciu post. administracyjnego w sprawie wprowadzenia Uchwały dotyczącej strefy ciszy na jez. Rostki, gm. Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: zawiadomienie o wszczęciu post. administracyjnego w sprawie wprowadzenia Uchwały dotyczącej strefy ciszy na jez. Rostki, gm. Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Informacja Zarządu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 z siedzibą w Mikołajkach

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Zarządu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 z siedzibą w Mikołajkach - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 maja 2015

Wiadomości

Ogłoszenie o wynikach naboru

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o wynikach naboru - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 26 maja 2015

Wiadomości

Wszczęcie postępowania w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Tyrkło (dz. nr 441) na wysokości działki o nr geod. 53 obręb Mikosze, gmina Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego - pomostu wybudowanego na jez. Tyrkło (dz. nr 441) na wysokości działki o nr geod. 53 obręb Mikosze, gmina Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na jez. Nidzkim (dz. nr 363) na wysokości działki o nr geod. 3354 obręb Szeroki Bór, gm. Ruciane-Nida

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na jez. Nidzkim (dz. nr 363) na wysokości działki o nr geod. 3354 obręb Szeroki Bór, gm. Ruciane-Nida - [Wszystkie zmiany]

Podsumowanie zawierające uzasadnienie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Wielkich Jezior Mazurskich 2020.

Dodanie nowej wiadomości: Podsumowanie zawierające uzasadnienie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Wielkich Jezior Mazurskich 2020. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 maja 2015

Wiadomości

Uchwała nr VII/40/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 maja 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr VII/40/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 maja 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROKU BUDŻETOWEGO 2014

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA DOTYCZĄCA ROKU BUDŻETOWEGO 2014 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr VII/48/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2015-2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr VII/48/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2015-2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr VII/49/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2015 r. r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr VII/49/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2015 r. r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 maja 2015

Wiadomości

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - PZD.3210.6.2015

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - PZD.3210.6.2015 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian