BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 01 kwietnia 2015

Wiadomości

wszczęcie postępowania administracyjnego dotyczącego likwidacji nielegalnie wykonanego pomostu zlokalizowanego na części dz. o nr geod. 363 jez.Nidzkie, przy dz.3346/1 obr.Szeroki Bór

Dodanie nowej wiadomości: wszczęcie postępowania administracyjnego dotyczącego likwidacji nielegalnie wykonanego pomostu zlokalizowanego na części dz. o nr geod. 363 jez.Nidzkie, przy dz.3346/1 obr.Szeroki Bór - [Wszystkie zmiany]

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2013

Dodanie nowej wiadomości: SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2013 - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2013

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2013 - [Wszystkie zmiany]

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU ZA ROK 2013.

Dodanie nowej wiadomości: SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU ZA ROK 2013. - [Wszystkie zmiany]

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W PRANIU ZA ROK 2013.

Dodanie nowej wiadomości: SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W PRANIU ZA ROK 2013. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 59/125/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25 sierpnia 2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 59/125/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25 sierpnia 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 60/125/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25 sierpnia 2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 60/125/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25 sierpnia 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 61/125/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25 sierpnia 2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 61/125/2014 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25 sierpnia 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 02 kwietnia 2015

Wiadomości

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia na terenie Ośrodka Mazurski Raj sp. z o. o. w m. Piaski

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia na terenie Ośrodka Mazurski Raj sp. z o. o. w m. Piaski - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - PZD.3210.4.2015

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - PZD.3210.4.2015 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 kwietnia 2015

Wiadomości

Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr V/27/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 marca 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr V/27/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 marca 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA Nr V/28/15 RADY POWIATU PISZ z 26 marca 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA Nr V/28/15 RADY POWIATU PISZ z 26 marca 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr V/29/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 marca 2015 roku

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr V/29/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 marca 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr V/30/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 marca 2015 roku

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr V/30/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 marca 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr V/31/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 marca 2015 roku

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr V/31/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 marca 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr V/32/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 marca 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr V/32/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 marca 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr V/33/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 marca 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr V/33/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 marca 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Plan pracy Komisji Rewizyjnej

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Komisji Rewizyjnej - [Wszystkie zmiany]

Plan pracy Komisji Samorządu,...

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Komisji Samorządu,... - [Wszystkie zmiany]

Plan pracy Komisji Rolnictwa,...

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Komisji Rolnictwa,... - [Wszystkie zmiany]

Plan pracy Komisji Edukacji,...

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Komisji Edukacji,... - [Wszystkie zmiany]

Dyżury Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu

Dodanie nowej wiadomości: Dyżury Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu - [Wszystkie zmiany]

informacja o dyżurach radnych powiatu

Dodanie nowej wiadomości: informacja o dyżurach radnych powiatu - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 kwietnia 2015

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.5.2015

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.5.2015 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 16 kwietnia 2015

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - PZD.3211.8.2015.ZK

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - PZD.3211.8.2015.ZK - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 kwietnia 2015

Wiadomości

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Rolnictwa,...

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rolnictwa,... - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Edukacji,...

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Edukacji,... - [Wszystkie zmiany]

wszczęcie postępowania administracyjnego w spr.udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie pomostu jez.Białoławki

Dodanie nowej wiadomości: wszczęcie postępowania administracyjnego w spr.udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie pomostu jez.Białoławki - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 kwietnia 2015

Wiadomości

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Piskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Piskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 kwietnia 2015

Wiadomości

Informacja o konsultacjach społecznych białych obszarów NGA

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o konsultacjach społecznych białych obszarów NGA - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Samorządu,...

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Samorządu,... - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 kwietnia 2015

Wiadomości

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - PZD.3210.5.2015

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - PZD.3210.5.2015 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 kwietnia 2015

Wiadomości

VI sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: VI sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 kwietnia 2015

Wiadomości

Wykaz G.6840.1.2.2015

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz G.6840.1.2.2015 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 kwietnia 2015

Wiadomości

Posiedzenie Komisji Edukacji,...

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Edukacji,... - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 kwietnia 2015

Wiadomości

INFORMACJA O WYBORZE OFERT - PZD.3211.8.2015.ZK

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYBORZE OFERT - PZD.3211.8.2015.ZK - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 29 kwietnia 2015

Wiadomości

wykonanie pomostu na jeziorze Białoławki działka o nr geod. 1 na wysokości działki oznaczonej nr geodezyjnym 65/8 w obrębie geodezyjnym Kwik, gm. Pisz, pow. Pisz.

Dodanie nowej wiadomości: wykonanie pomostu na jeziorze Białoławki działka o nr geod. 1 na wysokości działki oznaczonej nr geodezyjnym 65/8 w obrębie geodezyjnym Kwik, gm. Pisz, pow. Pisz. - [Wszystkie zmiany]

Przerwa konserwacyjna systemów informatycznych w Wydz. Geodezji...

Dodanie nowej wiadomości: Przerwa konserwacyjna systemów informatycznych w Wydz. Geodezji... - [Wszystkie zmiany]

udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego przepustu drogowego na rzece Święcek w obrębie geod. Myszki, gm. Biała Piska

Dodanie nowej wiadomości: udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego przepustu drogowego na rzece Święcek w obrębie geod. Myszki, gm. Biała Piska - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 30 kwietnia 2015

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o nabprze - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze

dodano: ogłoszenie o naborze - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian