BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 01 lipca 2013

Wiadomości

Konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: test - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 02 lipca 2013

Wiadomości

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - PZD.3210.11.2013

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - PZD.3210.11.2013 - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - PZD.3210.12.2013

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - PZD.3210.12.2013 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 03 lipca 2013

Wiadomości

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 04 lipca 2013

Wiadomości

Uchwała nr XXXII/215/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2013 - 2017.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXXII/215/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2013 - 2017. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXXII/216/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXXII/216/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz G.6840.2.4.2013 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz G.6840.2.4.2013 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano: Zawiadomienie o wyborze ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 05 lipca 2013

Wiadomości

Informacja o wynikach naboru na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach „Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy zastępczej na rok 2013.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisku doradcy ds. osób niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego „Droga do samodzielności w Powiecie Piskim”. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisku doradcy ds. osób niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego „Droga do samodzielności w Powiecie Piskim”.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach „Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy zastępczej na rok 2013. - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na J. Nidzkim na wysokości dz. o nr geod. 25/1 obręb Krzyże, gm. Ruciane-Nida

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na J. Nidzkim na wysokości dz. o nr geod. 25/1 obręb Krzyże, gm. Ruciane-Nida - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na J. Śniardwy na wysokości dz. o nr geod. 10/28; 10/29; 10/25; 10/17ob. Okatrowo

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na J. Śniardwy na wysokości dz. o nr geod. 10/28; 10/29; 10/25; 10/17ob. Okatrowo - [Wszystkie zmiany]

udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na budowę pomostu drewnianego w kształcie litery „T” zlokalizowanego na dz. o nr geod. 34 jez. Rostki ob. Rostki Skomackie, gm. Orzysz, przy dz.o nr 31-17

Dodanie nowej wiadomości: udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na budowę pomostu drewnianego w kształcie litery „T” zlokalizowanego na dz. o nr geod. 34 jez. Rostki ob. Rostki Skomackie, gm. Orzysz, przy dz.o nr 31-17 - [Wszystkie zmiany]

udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na budowę pomostu drewnianego zlokalizowanego na fragmencie dz. o nr geod. 34 jezior Rostki obręb Rostki Skomackie, gm. Orzysz, przy dz.31-17

Dodanie nowej wiadomości: udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na budowę pomostu drewnianego zlokalizowanego na fragmencie dz. o nr geod. 34 jezior Rostki obręb Rostki Skomackie, gm. Orzysz, przy dz.31-17 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 lipca 2013

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Pozwolenie na rozbiórkę

zmiana podstawy prawnej - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie rozbiórki

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 11 lipca 2013

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 12 lipca 2013

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Andrzeja Nowickiego - Przewodniczącego Zarządu , Starosty - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Marka Wysockiego - Członka Zarządu , Wicestarosty - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Dariusza Kizlinga - Członka Zarządu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Waldemara Brenda - Członka Zarządu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Ireny Jatkowskiej - Członka Zarządu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe radnej Lilji Świeczki - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: oswiadczenie majątkowe radnego Krzysztofa Rumińsniego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Kurzątkowskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: oświadzczenie majątkowe radnego Wiesława Rutkowskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: oświadzcenie majątkowe radnego Iganacego Bernekier - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe radnego Dariusza Kizling - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe radnego Bogumiła Brzuchalskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe radnego Waldemara Brenda - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe przewodniczącego Rady Powiatu Jerzego Małeckiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe radnego Roberta Berma - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe radnego wicestarosty Marka Wysockiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe radnego Jerzego Malczyk - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe radnego Jarosław Turski - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe radnego Jacek Małż - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe radnej Ireny Jatkowskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe Starosty Piskiego Andrzeja Nowickiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe radnego Marka Andrzeja Ziółkowskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Waldemara Zielińskiego - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Sylwii Piotrowskiej - naczelnika Wydziału Rolnictwa ... - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Barbary Koprowskiej - Skarbnika Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Edyty Polak - Sekretarza Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Beaty Dębińskiej - naczelnika Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Leszka Bogdanowicza - naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Elżbiety Nowińskiej - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Barbary Pyskło - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Ewy Skrodzkiej - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Henryka Wrzoska - naczelnika Wydziału Geodezji ... - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Prusaczyk - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Marii Łęk - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Wojciecha Kassa - dyrektora Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Aldony Jędry - inspektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Anny Grodzkiej - dyrektora ZPKU w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: » Oświadczenie majątkowe Włodzimierza Miszczaka - dyrektora ZSZ w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Wioletty Śląskiej-Zyśk - dyrektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Wioletty Organiściak - dyrektor ZSO w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Wiesława Wasilewskiego - zastępcy dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Violetty Kossakowskiej - kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Urszuli Mierzejewskiej - dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Stanisława Zduniaka - dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Stanisława Olender - Zastępcy dyrektora PUP - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Ryszarda Pawlickiego - dyrektora ZSO w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Renaty Sulewskiej - zastępcy dyrektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Marka Skarzyńskiego - dyrektora SP ZOZ - Szpitala Powiatowego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Oświęcimko - dyrektora ZS Nr 1 w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Magdaleny Kleczkowskiej - p.o. dyrektora PCPR w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Leszka Skolimowskiego - dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Krystyny Wojciechowskiej - starszego inspektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Justyny Wojciechowskiej - inspektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Haliny Pańkowskiej - dyrektora ZSL w Rucianem - Nidzie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Ewy Ryzińskiej - dyrektora OSW w Łupkach - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Elżbiety Wasilewskiej - inspektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Doroty Darda - dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Dariusza Charubina - dyrektora ZS Nr 1 w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Beaty Cudzewskiej - inspektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Barbary Lutrzykowskiej - inspektora PUP w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 16 lipca 2013

Wiadomości

ogłoszenie o zmianie SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o zmianie SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 17 lipca 2013

Wiadomości

Uchwała nr 1/76/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.01.2013

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 1/76/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.01.2013 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 2/76/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.01.2013

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 2/76/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.01.2013 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 3/76/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.01.2013

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 3/76/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.01.2013 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 4/76/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.01.2013

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 4/76/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.01.2013 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 5/77/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.02.2013

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 5/77/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.02.2013 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 6/79/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.02.2013

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 6/79/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.02.2013 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 7/80/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.03.2013

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 7/80/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.03.2013 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 8/80/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.03.2013

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 8/80/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.03.2013 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 9/80/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.03.2013

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 9/80/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.03.2013 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 10/80/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.03.2013

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 10/80/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.03.2013 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 11/80/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.03.2013

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 11/80/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.03.2013 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 12/80/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.03.2013

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 12/80/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.03.2013 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 13/80/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.03.2013

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 13/80/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.03.2013 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 14/80/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.03.2013

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 14/80/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.03.2013 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 15/81/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.03.2013

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 15/81/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.03.2013 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 16/81/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.03.2013

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 16/81/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.03.2013 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 17/81/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.03.2013

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 17/81/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.03.2013 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 18/82/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.03.2013

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 18/82/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.03.2013 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 19/82/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.03.2013

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 19/82/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.03.2013 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 20/83/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.04.2013

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 20/83/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.04.2013 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 21/83/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.04.2013

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 21/83/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.04.2013 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 22/83/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.04.2013

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 22/83/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.04.2013 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 23/83/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.04.2013

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 23/83/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.04.2013 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 24/83/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.04.2013

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 24/83/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.04.2013 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 25/83/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.04.2013

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 25/83/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.04.2013 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 26/84/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.04.2013

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 26/84/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25.04.2013 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 27/85/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.05.2013

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 27/85/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.05.2013 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 28/85/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.05.2013

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 28/85/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.05.2013 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 29/85/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.05.2013

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 29/85/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.05.2013 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 30/85/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.05.2013

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 30/85/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 07.05.2013 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 31/86/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.05.2013

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 31/86/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.05.2013 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 32/86/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.05.2013

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 32/86/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.05.2013 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 33/86/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.05.2013

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 33/86/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.05.2013 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 34/86/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.05.2013

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 34/86/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.05.2013 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 35/87/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.06.2013

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 35/87/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.06.2013 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 36/87/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.06.2013

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 36/87/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.06.2013 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 37/87/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.06.2013

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 37/87/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.06.2013 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 38/88/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.06.2013

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 38/88/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.06.2013 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 39/88/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.06.2013

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 39/88/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.06.2013 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 40/89/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 02.07.2013

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 40/89/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 02.07.2013 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 41/89/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 02.07.2013

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 41/89/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 02.07.2013 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 42/90/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.07.2013

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 42/90/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.07.2013 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 43/90/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.07.2013

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 43/90/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.07.2013 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 44/90/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.07.2013

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 44/90/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.07.2013 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 45/90/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.07.2013

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 45/90/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.07.2013 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 46/90/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.07.2013

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 46/90/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.07.2013 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 1/2013 Starosty Piskiego z dnia 17.01.2013

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 1/2013 Starosty Piskiego z dnia 17.01.2013 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 2/2013 Starosty Piskiego z dnia 24.01.2013

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 2/2013 Starosty Piskiego z dnia 24.01.2013 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 3/2013 Starosty Piskiego z dnia 30.01.2013

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 3/2013 Starosty Piskiego z dnia 30.01.2013 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 4/2013 Starosty Piskiego z dnia 15.02.2013

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 4/2013 Starosty Piskiego z dnia 15.02.2013 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 5/2013 Starosty Piskiego z dnia 26.02.2013

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 5/2013 Starosty Piskiego z dnia 26.02.2013 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 6/2013 Starosty Piskiego z dnia 27.02.2013

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 6/2013 Starosty Piskiego z dnia 27.02.2013 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 7/2013 Starosty Piskiego z dnia 27.02.2013

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 7/2013 Starosty Piskiego z dnia 27.02.2013 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 8/2013 Starosty Piskiego z dnia 01.03.2013

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 8/2013 Starosty Piskiego z dnia 01.03.2013 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 9/2013 Starosty Piskiego z dnia 13.03.2013

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 9/2013 Starosty Piskiego z dnia 13.03.2013 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 10/2013 Starosty Piskiego z dnia 13.03.2013

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 10/2013 Starosty Piskiego z dnia 13.03.2013 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 11/2013 Starosty Piskiego z dnia 13.03.2013

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 11/2013 Starosty Piskiego z dnia 13.03.2013 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 12/2013 Starosty Piskiego z dnia 20.03.2013

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 12/2013 Starosty Piskiego z dnia 20.03.2013 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 13/2013 Starosty Piskiego z dnia 22.03.2013

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 13/2013 Starosty Piskiego z dnia 22.03.2013 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 14/2013 Starosty Piskiego z dnia 26.03.2013

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 14/2013 Starosty Piskiego z dnia 26.03.2013 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 15/2013 Starosty Piskiego z dnia 27.03.2013

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 15/2013 Starosty Piskiego z dnia 27.03.2013 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 16/2013 Starosty Piskiego z dnia 27.03.2013

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 16/2013 Starosty Piskiego z dnia 27.03.2013 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 17/2013 Starosty Piskiego z dnia 10.04.2013

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 17/2013 Starosty Piskiego z dnia 10.04.2013 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 18/2013 Starosty Piskiego z dnia 10.04.2013

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 18/2013 Starosty Piskiego z dnia 10.04.2013 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 19/2013 Starosty Piskiego z dnia 10.04.2013

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 19/2013 Starosty Piskiego z dnia 10.04.2013 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 20/2013 Starosty Piskiego z dnia 17.04.2013

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 20/2013 Starosty Piskiego z dnia 17.04.2013 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 21/2013 Starosty Piskiego z dnia 18.04.2013

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 21/2013 Starosty Piskiego z dnia 18.04.2013 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 22/2013 Starosty Piskiego z dnia 06.05.2013

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 22/2013 Starosty Piskiego z dnia 06.05.2013 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 23/2013 Starosty Piskiego z dnia 06.05.2013

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 23/2013 Starosty Piskiego z dnia 06.05.2013 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie w sprawie o zatwierdzenie projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno - inżynierskich

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie w sprawie o zatwierdzenie projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno - inżynierskich - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 lipca 2013

Wiadomości

Budowa wodociągu wiejskiego m. Wielki Las, Uściany

Dodanie nowej wiadomości: Budowa wodociągu wiejskiego m. Wielki Las, Uściany - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 55/2012 Starosty Piskiego z dnia 28.12.2012

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 55/2012 Starosty Piskiego z dnia 28.12.2012 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 56/2012 Starosty Piskiego z dnia 28.12.2012

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 56/2012 Starosty Piskiego z dnia 28.12.2012 - [Wszystkie zmiany]

udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie slipu zlokalizowanego na pograniczu działek 3/1 rzeka Pisa oraz działki o nr geod. 123 w obrębie geod. Pisz 2, gm. Pisz, pow. Pisz

Dodanie nowej wiadomości: udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie slipu zlokalizowanego na pograniczu działek 3/1 rzeka Pisa oraz działki o nr geod. 123 w obrębie geod. Pisz 2, gm. Pisz, pow. Pisz - [Wszystkie zmiany]

wykonanie przejścia elektroenergetycznych linii kablowych SN przez Kanały wodne łączące jez. Bełdany i jez. Guzianka Mała, na działkach o nr geod. 288, 61/3, 61/1, 60, 59/2, 389 w obrębie 0001 Rucian

Dodanie nowej wiadomości: wykonanie przejścia elektroenergetycznych linii kablowych SN przez Kanały wodne łączące jez. Bełdany i jez. Guzianka Mała, na działkach o nr geod. 288, 61/3, 61/1, 60, 59/2, 389 w obrębie 0001 Rucian - [Wszystkie zmiany]

wykonanie przejścia elektroenergetycznych linii kablowych SN przez Kanały wodne łączące jez. Bełdany i jez. Guzianka Mała, na działkach o nr geod. 388, 61/3, 61/1, 60, 59/2, 389 w obr.0001 R-N

Dodanie nowej wiadomości: wykonanie przejścia elektroenergetycznych linii kablowych SN przez Kanały wodne łączące jez. Bełdany i jez. Guzianka Mała, na działkach o nr geod. 388, 61/3, 61/1, 60, 59/2, 389 w obr.0001 R-N - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 19 lipca 2013

Wiadomości

budowa wodociągu wiejskiego od wsi Wielki Las do wsi Uściany oraz na przedłużeniu istniejącego wodociągu we wsi Wielki Las do leśniczówki Zielone w obrębie Uściany.

Dodanie nowej wiadomości: budowa wodociągu wiejskiego od wsi Wielki Las do wsi Uściany oraz na przedłużeniu istniejącego wodociągu we wsi Wielki Las do leśniczówki Zielone w obrębie Uściany. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 22 lipca 2013

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY. - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA II KWARTAŁ 2013 R.

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA II KWARTAŁ 2013 R. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 lipca 2013

Wiadomości

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie braku wykonywania obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – rowu wchodzącego w skład działki o nr geod. 10/21 obręb Okartowo

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie braku wykonywania obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – rowu wchodzącego w skład działki o nr geod. 10/21 obręb Okartowo - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie braku wykonywania obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – rowu wchodzącego w skład działki o nr geod. 218/2 obręb Tuchlin

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie braku wykonywania obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – rowu wchodzącego w skład działki o nr geod. 218/2 obręb Tuchlin - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 24 lipca 2013

Wiadomości

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano: Zawiadomienie o wyborze ofert - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.14.2013

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.14.2013 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 25 lipca 2013

Wiadomości

Zarządzenie nr 24/2013 Starosty Piskiego z dnia 10.05.2013

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 24/2013 Starosty Piskiego z dnia 10.05.2013 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 25/2013 Starosty Piskiego z dnia 14.05.2013

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 25/2013 Starosty Piskiego z dnia 14.05.2013 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 26/2013 Starosty Piskiego z dnia 16.05.2013

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 26/2013 Starosty Piskiego z dnia 16.05.2013 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 27/2013 Starosty Piskiego z dnia 21.05.2013

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 27/2013 Starosty Piskiego z dnia 21.05.2013 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 28/2013 Starosty Piskiego z dnia 22.05.2013

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 28/2013 Starosty Piskiego z dnia 22.05.2013 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 29/2013 Starosty Piskiego z dnia 22.05.2013

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 29/2013 Starosty Piskiego z dnia 22.05.2013 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 30/2013 Starosty Piskiego z dnia 22.05.2013

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 30/2013 Starosty Piskiego z dnia 22.05.2013 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 31/2013 Starosty Piskiego z dnia 22.05.2013

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 31/2013 Starosty Piskiego z dnia 22.05.2013 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 32/2013 Starosty Piskiego z dnia 21.06.2013

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 32/2013 Starosty Piskiego z dnia 21.06.2013 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 33/2013 Starosty Piskiego z dnia 21.06.2013

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 33/2013 Starosty Piskiego z dnia 21.06.2013 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 34/2013 Starosty Piskiego z dnia 21.06.2013

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 34/2013 Starosty Piskiego z dnia 21.06.2013 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 35/2013 Starosty Piskiego z dnia 09.07.2013

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 35/2013 Starosty Piskiego z dnia 09.07.2013 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 26 lipca 2013

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano: 1. Zawiadomienie o wyborze ofert; 2. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części 1; 3. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części 5 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano: zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 31 lipca 2013

Wiadomości

Uchwała nr 47/90/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.07.2013

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 47/90/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10.07.2013 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 48/91/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.07.2013

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 48/91/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.07.2013 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 49/92/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.07.2013

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 49/92/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.07.2013 - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na J. Rostki na wysokości dz. o nr geod. 132/2 obręb Rostki Skomackie

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na J. Rostki na wysokości dz. o nr geod. 132/2 obręb Rostki Skomackie - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na J. Rostki na wysokości dz. o nr geod. 281/4 obrębOgródek, gm. Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na J. Rostki na wysokości dz. o nr geod. 281/4 obrębOgródek, gm. Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na J. Rostki na wysokości dz. o nr geod. 3022/3 obręb Strzelniki, gm. Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na J. Rostki na wysokości dz. o nr geod. 3022/3 obręb Strzelniki, gm. Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian