BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 01 lipca 2010

Wiadomości

Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i odprowadzanie ścieków do ziemi

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i odprowadzanie ścieków do ziemi - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 07 lipca 2010

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.II.3431/ 14 /2010

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.II.3431/ 14 /2010 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 08 lipca 2010

Wiadomości

Zarządzenie nr 54/2009 Starosty Piskiego z dnia 23.12.2009.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 54/2009 Starosty Piskiego z dnia 23.12.2009. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 12 lipca 2010

Wiadomości

ogłoszenie o przetargu

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o przetargu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Jerzego Maślanika; Naczelnika Wydziału Budownictwa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe - Andrzej Nowicki; Starosta - Członek Zarządu Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe - Marek Wysocki; Wicestarosta - Członek Zarządu Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe - Zbigniew Żbikowski ; Członek Zarządu Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe - Andrzej Górski ; Członek Zarządu Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe - Wiesław Tykocki ; Członek Zarządu Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Radny Andrzej Górski - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Radny Andrzej Nowicki - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Radna Anna Kwaśniewska - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Radna Ewa Polkowska-Krupa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Radny Jan Bąbka - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Radny Jerzy Małecki - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Radny Kazimierz Klimek - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Radny Marek Wysocki - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Radny Mariusz Jędrzejczyk - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Radny Robert Barma - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Radny Waldemar Kukiełko - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Radny Wiesław Siemion - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Radny Wiesław Tykocki - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Radny Zbigniew Opalach - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Radny Zdzisław Stecka - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Radny Zbigniew Żbikowski - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Sylwii Podeszwik; Naczelnika Wydziału Rolnictwa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Leszka Bogdanowicza; Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Henryka Wrzoska; Naczelnika Wydziału Geodezji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Elżbiety Nowińskiej; Inspektora Wydz. Komunikacji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Edyty Polak; Sekretarza Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Beaty Dębińskiej; Inspektora w Wydz. Budownictwa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Barbary Koprowskiej; Skarbnika Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ośwaidczenie majątkowe Aldony Jędry; inspektora powiatowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Anny Grodzkiej; Dyrektor Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Barbary Lutrzykowskiej; inspektora powiatowego w Powiatowym Urzedzie Pracy w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Beaty Cudzewskiej; inspektora powiatowego w Powiatowy Urzędzie Pracy w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Czesława Pieczyńskiego; Dyrektora ZSO w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Dariusza Charubina; Dyrektora ZS nr 1 w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Elżbiety Wasilewskiej; inspektora powiatowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Ewy Elżbiety Ryzińskiej; Dyrektora Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Łupkach - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Haliny Marii Pańkowskiej; Dyrektora Zespołu Szkół Leśnych i Zespołu Szkól nr 1 w Rucianem-Nidzie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Katarzyny Bańko; Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Leszka Skolimowskiego; Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Oświęcimko; Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Marka Skarzyńskiego; Dyrektora Szpitala Powiatowego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie Majątkowe Pawła Wysockiego; Z-ca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Renaty Sulewskiej; Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Ryszarda Pawlickiego; Dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Stanisława Zduniaka Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Urszula Mierzejewska; Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe Wioletty Śląskiej-Zyśk; Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Włodzimierza Miszczaka; dyrektora w Zespole Szkół Zawodowych w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Wojciecha Kassa; Dyrektora Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - ZSBP 226/3/10

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - ZSBP 226/3/10 - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - ZSBP 226/4/10

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - ZSBP 226/4/10 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 14 lipca 2010

Wiadomości

Zarządzenie nr 1/2010 Starosty Piskiego z dnia 06.01.2010

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 1/2010 Starosty Piskiego z dnia 06.01.2010 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 1/122/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.01.2010r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 1/122/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.01.2010r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 lipca 2010

Wiadomości

Informacja o wyborze oferty - PZD.II.3431/12/2010

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty - PZD.II.3431/12/2010 - [Wszystkie zmiany]

przetarg nieograniczony

Dodanie nowej wiadomości: przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 19 lipca 2010

Wiadomości

Plan wydatków budżetowych na rok 2010

Dodanie nowej wiadomości: Plan wydatków budżetowych na rok 2010 - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ZSBP 226/3/10

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ZSBP 226/3/10 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 21 lipca 2010

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.II.3431/ 15 /2010

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.II.3431/ 15 /2010 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 22 lipca 2010

Wiadomości

Uchwała nr 25/137/10 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 08 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 25/137/10 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 08 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA II KWARTAŁ 2010 R.

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA II KWARTAŁ 2010 R. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze oferty - PZD.II.3431/ 14 /2010

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty - PZD.II.3431/ 14 /2010 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -ZSBP 226/5/10

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -ZSBP 226/5/10 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 29 lipca 2010

Wiadomości

pozwolenie wodnoprawne na wykonanie pomostu na jez. Roś

Dodanie nowej wiadomości: pozwolenie wodnoprawne na wykonanie pomostu na jez. Roś - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 30 lipca 2010

Wiadomości

Uchwała nr 2/122/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.01.2010r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 2/122/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.01.2010r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 3/122/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.01.2010r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 3/122/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14.01.2010r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 4/123/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.01.2010r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 4/123/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.01.2010r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 5/123/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.01.2010r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 5/123/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.01.2010r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 6/123/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.01.2010r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 6/123/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21.01.2010r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 7/124/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.02.2010r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 7/124/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 11.02.2010r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 8/125/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.02.2010r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 8/125/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18.02.2010r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 9/126/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.03.2010r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 9/126/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.03.2010r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 10/126/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.03.2010r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 10/126/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.03.2010r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 11/126/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.03.2010r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 11/126/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.03.2010r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 12/126/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.03.2010r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 12/126/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.03.2010r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 13/126/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.03.2010r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 13/126/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 03.03.2010r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 14/130/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.04.2010r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 14/130/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.04.2010r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 15/130/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.04.2010r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 15/130/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.04.2010r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 16/130/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.04.2010r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 16/130/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.04.2010r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 17/131/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.04.2010r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 17/131/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.04.2010r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 18/131/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.04.2010r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 18/131/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.04.2010r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 19/131/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.04.2010r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 19/131/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.04.2010r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 20/131/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.04.2010r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 20/131/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 29.04.2010r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 21/133/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.05.2010r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 21/133/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.05.2010r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 22/133/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.05.2010r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 22/133/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.05.2010r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 23/135/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.06.2010r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 23/135/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.06.2010r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 24/135/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.06.2010r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 24/135/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 15.06.2010r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 25/137/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.07.2010r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 25/137/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.07.2010r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 26/137/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.07.2010r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 26/137/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.07.2010r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 27/137/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.07.2010r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 27/137/10 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08.07.2010r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego o udzielenie Gminie Pisz pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków do ziemi

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego o udzielenie Gminie Pisz pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków do ziemi - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.II.3431/ 16 /2010

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.II.3431/ 16 /2010 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian