BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 01 października 2010

Wiadomości

Uchwała nr XLIII/246/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 września 2010 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XLIII/246/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 września 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XLIII/247/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 września 2010 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XLIII/247/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 września 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XLIII/248/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 września 2010 r.w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XLIII/248/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 września 2010 r.w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 38/141/10 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 16 września 2010 r. w sprawie lokowania wolnych środków w innych bankach w 2010 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 38/141/10 Zarządu Powiatu Pisz z dnia 16 września 2010 r. w sprawie lokowania wolnych środków w innych bankach w 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - ZSBP 226/8/10

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - ZSBP 226/8/10 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano - Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 04 października 2010

Wiadomości

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano - Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze oferty - PZD.II.3431/21/2010

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty - PZD.II.3431/21/2010 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 października 2010

Wiadomości

Obwieszczenie w sprawie udzielenia ZUK w Rucianem - Nidzie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w m. Wejsuny i odprowadzanie wód popłucznych ze stacji uzdatniania do ziemi

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie w sprawie udzielenia ZUK w Rucianem - Nidzie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w m. Wejsuny i odprowadzanie wód popłucznych ze stacji uzdatniania do ziemi - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 października 2010

Wiadomości

Zaproszenie do złożenia oferty - PZD.II.342/ 24 /2010

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty - PZD.II.342/ 24 /2010 - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ZSBP 226/8/10

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ZSBP 226/8/10 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 07 października 2010

Wiadomości

Informacja o wyborze oferty - PZD.II.3431 / 23 / 2010

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty - PZD.II.3431 / 23 / 2010 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze oferty - PZD.II.3431 / 22 / 2010

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty - PZD.II.3431 / 22 / 2010 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 października 2010

Wiadomości

Wykaz G.7011/8/2010 wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz G.7011/8/2010 wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 11 października 2010

Wiadomości

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 07.10.2010r.

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 07.10.2010r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o składzie, siedzibie i czasie pracy Powiatowej Komisji Wyborczej w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o składzie, siedzibie i czasie pracy Powiatowej Komisji Wyborczej w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.II.3431/ 24 /2010

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.II.3431/ 24 /2010 - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.II.3431/ 25 /2010

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.II.3431/ 25 /2010 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 13 października 2010

Wiadomości

Zaproszenie do złożenia oferty - PZD.II.342/ 25 /2010

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty - PZD.II.342/ 25 /2010 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty - PZD.II.342/ 26 /2010

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty - PZD.II.342/ 26 /2010 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie w sprawie zmiany terminu obowiązywania decyzji Starosty Powiatu Pisz , ROŚ. ś - 6223/24/00 z dnia 29.12.2000r. udzielajkącej ZWiK Sp. z o. o. w Białej Piskiej pozwolenia wodnoprawnego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie w sprawie zmiany terminu obowiązywania decyzji Starosty Powiatu Pisz , ROŚ. ś - 6223/24/00 z dnia 29.12.2000r. udzielajkącej ZWiK Sp. z o. o. w Białej Piskiej pozwolenia wodnoprawnego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 15 października 2010

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano- Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.II.3431/ 24 /2010

Dodano Odpowiedź Zamawiającego na pytanie skierowane przez Wykonawcę - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze oferty - PZD.II.342/ 24 /2010

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty - PZD.II.342/ 24 /2010 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 18 października 2010

Wiadomości

Zmiana godzin dyżurowania Powiatowej Komisji Wyborczej w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Zmiana godzin dyżurowania Powiatowej Komisji Wyborczej w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 19 października 2010

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.II.3431/ 26 /2010

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.II.3431/ 26 /2010 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 października 2010

Wiadomości

Informacja o wyborze oferty - PZD.II.3431/ 25 /2010

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty - PZD.II.3431/ 25 /2010 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 października 2010

Wiadomości

Wykaz G. 7011/3/2010

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz G. 7011/3/2010 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze oferty - PZD.II.342/26/2010

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty - PZD.II.342/26/2010 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze oferty - PZD.II.342/25/2010

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty - PZD.II.342/25/2010 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 października 2010

Wiadomości

Informacja o wyborze oferty - PZD.II.3431 / 24 / 2010

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty - PZD.II.3431 / 24 / 2010 - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.II.3431/ 27 /2010

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.II.3431/ 27 /2010 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 października 2010

Wiadomości

Informacja o wyborze ofert - PZD.II.3431/ 26 /2010

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze ofert - PZD.II.3431/ 26 /2010 - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.II.3431/ 28 /2010

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.II.3431/ 28 /2010 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian