BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

Oświadczenie majątkowe Doroty Płochockiej-Siejwy - naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

2019-07-05 08:10 - Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Doroty Płochockiej-Siejwy - naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

Przejdź do wiadomości