BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.8.2019

2019-07-01 11:58 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.8.2019

2019-07-09 13:56 - Dodano: Informację o udzieleniu zamówienia

2019-07-11 13:48 - Dodano: zawiadomienie o unieważnieniu

Przejdź do wiadomości