BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

Obwieszczenie w sprawie o udzielenie zezwolenia na przegradzanie cieków wodnych stawnym sprzętem rybackim

2019-04-26 10:05 - Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie w sprawie o udzielenie zezwolenia na przegradzanie cieków wodnych stawnym sprzętem rybackim

Przejdź do wiadomości