BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.6.2019

2019-04-17 15:15 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.6.2019

2019-04-23 12:53 - Dodano: zapytania do SIWZ (1) + załącznik (1)

2019-04-26 12:35 - Dodano: Informację o złożonych ofertach

2019-05-17 12:17 - Dodano: Zawiadomienie o wyborze oferty

Przejdź do wiadomości