BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.5.2019

2019-04-15 15:28 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.5.2019

2019-04-17 13:39 - Dodano: Zapytania do treści SIWZ (1)

2019-04-25 13:50 - Dodano: Informację o złożonych ofertach

2019-04-30 13:16 - Dodano; Zawiadomienie o wyborze oferty

2019-04-30 13:36 - Dodano, Zawiadomienie o unieważnieniu - Cz. 1

Przejdź do wiadomości