BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Piszu sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za rok 2018

2019-04-08 14:12 - Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Piszu sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za rok 2018

Przejdź do wiadomości