BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała nr VII/35/19 Rady Powiatu w Piszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2019-2023.

2019-03-29 13:39 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr VII/35/19 Rady Powiatu w Piszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2019-2023.

Przejdź do wiadomości