BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.4.2019

2019-03-25 13:42 - Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.4.2019

2019-04-02 13:52 - Załączono opinię geotechniczną. Udzielono odpowiedzi na pytania.

2019-04-09 12:51 - Edycja wiadomości Przetarg nieograniczony - PZD.3210.4.2019

2019-04-23 14:07 - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Przejdź do wiadomości