BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

Postępowanie ZSBP.226.2.2019- świadczenie usług szkolenia zawodowego

2019-02-06 20:14 - Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie ZSBP.226.2.2019- świadczenie usług szkolenia zawodowego

2019-02-15 15:33 - Dodano: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części 1,2,3 i 4

Przejdź do wiadomości