BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

ogłoszenie o zamówieniu publicznym ZEAS.231.2.5.2019

2019-02-05 15:56 - Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o zamówieniu publicznym ZEAS.231.2.5.2019

2019-02-14 15:43 - dodano informację o unieważnieniu postępowania

2019-02-27 16:49 - dodano informację o unieważnieniu postępowania

Przejdź do wiadomości