BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

Postępowanie ZEAS.231.2.4.2019- Świadczenie usług związanych z przeprowadzeniem kursów operatora maszyn leśnych Harwester

2019-02-04 15:16 - Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie ZEAS.231.2.4.2019- Świadczenie usług związanych z przeprowadzeniem kursów operatora maszyn leśnych Harwester

2019-02-08 15:21 - dodano wyjaśnienia treści SIWZ, modyfikację treści SIWZ, modyfikację formularza ofertowego i zał. nr 6.

2019-02-22 13:10 - dodano informacje z otwarcia ofert

2019-02-27 16:53 - dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przejdź do wiadomości