BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.70.2018

2018-12-13 12:26 - Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - Or.272.2.70.2018

2018-12-19 15:21 - Dodano - Zawiadomienie o unieważnieniu

2018-12-31 11:31 - Dodano: Informację o udzieleniu zamówienia - Część I, II, III, IV

Przejdź do wiadomości