BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 Prawa budowlanego

2020-04-22 08:48 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 Prawa budowlanego

Przejdź do wiadomości