BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2020-04-07 13:17 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 28/59/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r.

2020-04-07 13:29 - Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała nr 28/59/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r.

Przejdź do wiadomości