BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała nr XVIII/129/20 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2020-2025

2020-03-27 13:10 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XVIII/129/20 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2020-2025

Przejdź do wiadomości