BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała nr 20/57/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za rok 2019

2020-03-27 12:33 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 20/57/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za rok 2019

Przejdź do wiadomości