BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.10.2019

2019-08-19 13:12 - Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.10.2019

2019-08-19 13:12 - Przetarg nieograniczony - PZD.3210.10.2019

2019-09-03 13:19 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2019-09-09 12:20 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2019-09-16 13:50 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przejdź do wiadomości