BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie znak: GN.6840.2.2.2019 o przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

2019-08-14 07:35 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie znak: GN.6840.2.2.2019 o przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Przejdź do wiadomości