BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

dotyczy inspektora ochrony danych

inspektor ochrony danych (IOD)

Na podstawie art. 37.7 RODO informuję, że inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan adam Korzuch, mail:korzuch@infoic.pl