BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej

INFORMACJA

o braku sprzeciwu do zgłoszenia

 

WZB.6743.I.9.2019

 

                              Zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) informuję, że 02 kwietnia 2019 roku wpłynęło Zgłoszenie PGE Dystrybucja S.A. dotyczące budowy elektroenergetycznej linia nn 0,4 kV do zasilania dz. nr geod. 137/2 przy ul. Nidzkiej w Piszu zlokalizowanej na dz. nr geod. 39/1, 39/2, 41, 136/7, 136/8, 137/1, 137/2, 138 obręb Pisz 2.

 

Na ww. zgłoszenie nie wniesiono sprzeciwu.

Data powstania: wtorek, 23 kwi 2019 11:02
Data opublikowania: wtorek, 23 kwi 2019 11:30
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 maj 2019 08:57
Opublikował(a): Paula Siwik
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 119 razy