BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Postępowanie nr ZSBP.226.5.2019- świadczenie usług szkolenia zawodowego

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkolenia zawodowego w ramach projektupn. „Nowoczesna szkoła - Partner dla przedsiębiorców”współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie: RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego- projekty konkursowe, w trzech częściach: Część 1-Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Obsługa kombajnu zbożowego i sieczkarni, Część 2- Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Obsługa klimatyzacji samochodowej, Część 3- Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Wulkanizator.

Link do pierwotnej wiadomości dot. postępowania: http://bip.powiat.pisz.pl/index.php?wiad=9849

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 15 kwi 2019 21:29
Data opublikowania: poniedziałek, 15 kwi 2019 21:35
Data edycji: środa, 24 kwi 2019 18:00
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 maj 2019 08:03
Artykuł był czytany: 276 razy
Ilość edycji: 1