BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie nr ZSBP.226.5.2019- świadczenie usług szkolenia zawodowego

Powiat Piski- Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej,ul. Sienkiewicza 16, 12- 230 Biała Piska, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług szkolenia zawodowego w ramach projektu pn. „Nowoczesna szkoła - Partner dla przedsiębiorców”współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie: RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego- projekty konkursowe, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkolenia zawodowego w ramach projektupn. „Nowoczesna szkoła - Partner dla przedsiębiorców”współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego,  Poddziałanie: RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego- projekty konkursowe, w trzech częściach:

Część 1-Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Obsługa kombajnu zbożowego i sieczkarni,

Część 2- Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Obsługa klimatyzacji samochodowej,

Część 3- Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Wulkanizator.

 

Zamawiający wymaga aby szkolenia zawodowe opierały się na uznawanych programach w danym profilu zawodowym i prowadziły do uzyskania kwalifikacji i kompetencji, zgodnie z wymogami „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Załącznik nr 8. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”.

 

 Wymagany termin realizacji zamówienia:

Część 1- Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Obsługa kombajnu zbożowego i sieczkarni- od 16 września 2019 r. do 15 listopada 2019 r.,

Część 2- Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Obsługa klimatyzacji samochodowej-od 16 września 2019 r. do 15 listopada 2019 r.,

Część 3- Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Wulkanizator- od 16 września 2019 r. do 15 listopada 2019 r.

Pliki do pobrania:
Data powstania: niedziela, 7 kwi 2019 19:07
Data opublikowania: niedziela, 7 kwi 2019 19:12
Data edycji: poniedziałek, 8 kwi 2019 10:56
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 kwi 2019 08:53
Opublikował(a): Dariusz Charubin
Zaakceptował(a): Dariusz Charubin
Artykuł był czytany: 303 razy
Ilość edycji: 1