BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie PINB w Piszu / wyniki naboru na stanowisko referenta PINB w Piszu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piszu informuje, że do drugiego etapu naboru w dniu 24.08.2018 r. tj. sprawdzianu wiedzy z zakresu Prawa budowlanego i Kodeksu postepowania administracyjnego, niezbędnych do wykonywania zadań na stanowisku referenta, przystąpiło 5 osób z 10 kandydatów. Sprawdzian wiedzy skladał się z 32 pytań otwartych. Za odpowiedzi na pytania komisja rekrutacyjna przewidziała nastepującą punktację: pełna odpowiedź -1pkt, niepełna, niechybiona odpowiedź-0,5pkt, odpowiedź chybiona lub brak odpowiedzi-0pkt.

Poszczegolni kandydaci uzyskali następującą liczbę punków:

1/ Marlena Duda - 19 pkt

2/ Eliza Remiszewska - 31 pkt

3/ Aleksandra Bajno - 19,5 pkt

4/ Patrycja Ryło - 13 pkt

5/ Małgorzata Kałęka - 28 pkt

W wyniku powyższego, ustalono, że najwyższą liczbę punktów uzyskała Pani Eliza Remiszewska. Osoba ta ponadto wykazała się doświadczeniem w pracy na stanowisku 

o podbnym zakresie zadań. 

 

Powiatowy Isnspektor Nadzoru Budowlanego w Piszu

Artur Brózio

 

Data powstania: środa, 29 sie 2018 09:08
Data opublikowania: środa, 29 sie 2018 09:43
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 wrz 2018 08:00
Opublikował(a): Artur Brózio
Zaakceptował(a): Artur Brózio
Artykuł był czytany: 547 razy