BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Linia kablowa nN 0,4kV Dz. 15/1, 13/1, 12/1, 11/1, 10/3, 9/1, 25/4, 25/3, 25/1, 30/5, 290/8 obręb Ciesina 216, 215/1 obręb Hejdyk gm. Pisz

Informacja

o braku sprzeciwu do zgłoszenia

 

 WZB.6743.I.11.2018

 

                              Zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane ( j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późń. zm.) informuje, że 20 marca 2018 r., zostało złożone zgłoszenie PGE Dystrybucja S.A dotyczące budowy linii kablowej nN 0,4kV na dz. 15/1, 13/1, 12/1, 11/1, 10/3, 9/1, 25/4, 25/3, 25/1, 30/5, 290/8 obręb Ciesina 216, 215/1 obręb Hejdyk gm. Pisz.

 

Na ww. zgłoszenie nie wniesiono sprzeciwu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Tomasz Kakowski tel.087 425 46 71

Data powstania: piątek, 13 kwi 2018 09:52
Data opublikowania: piątek, 13 kwi 2018 09:59
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 maj 2018 08:45
Opublikował(a): Tomasz Kakowski
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 482 razy