BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o sprzeciwie do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Linia kablowa nN 0,4kV Dz. 40, 50, 57, 64, 67, 66, 59, 60 Pisz ul. Nowy Świat

Informacja

o sprzeciwie do zgłoszenia

 

 WZB.6743.I.8.2018

 

                              Zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane ( j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późń. zm.) informuje, że w dniu 20 lutego 2018 r., zostało złożone zgłoszenie Gminy Pisz dotyczące budowy linii kablowej nn 0,4kV na dz. 40, 50, 57, 64, 67, 66, 59, 60 Pisz ul. Nowy Świat

 

Na ww. zgłoszenie wniesiono sprzeciw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Tomasz Kakowski tel.087 425 46 71

Data powstania: poniedziałek, 12 mar 2018 11:39
Data opublikowania: poniedziałek, 12 mar 2018 11:52
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 kwi 2018 08:11
Opublikował(a): Tomasz Kakowski
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 530 razy