BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o sprzeciwie do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Linia kablowa nN 0,4kV Dz. 2/30, 2/33, 2/36, 2/45, 2/51, 2/52, 2/53 obręb Snopki gm. Pisz

Informacja

o sprzeciwie do zgłoszenia

 

 WZB.6743.I.6.2018

 

                              Zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane ( j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późń. zm.) informuje, że w dniu 20 lutego 2018 r., zostało złożone zgłoszenie Gminy Pisz dotyczące budowy linii kablowej nn 0,4kV na dz. 2/30, 2/33, 2/36, 2/45, 2/51, 2/52, 2/53 obręb Snopki gm. Pisz.

 

Na ww. zgłoszenie wniesiono sprzeciw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Tomasz Kakowski tel.087 425 46 71

Data powstania: poniedziałek, 12 mar 2018 11:34
Data opublikowania: poniedziałek, 12 mar 2018 11:50
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 kwi 2018 08:11
Opublikował(a): Tomasz Kakowski
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 548 razy