BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Linia kablowa nN 0,4kV Dz. 207/12 do działki nr geod. 207/13 obręb Pilchy gm. Pisz

Informacja

o braku sprzeciwu do zgłoszenia

 

 WZB.6743.I.43.2017

 

                              Zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane ( j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późń. zm.) informuje, że w dniu 19 grudnia 2017 r., zostało złożone zgłoszenie PGE Dystrybucja S.A. dotyczące budowy linii kablowej nn 0,4kV na dz. 207/12 do działki nr geod. 207/13 obręb Pilchy gm. Pisz.

 

Na ww. zgłoszenie nie wniesiono sprzeciwu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Tomasz Kakowski tel.087 425 46 71

Data powstania: środa, 10 sty 2018 08:33
Data opublikowania: środa, 10 sty 2018 10:07
Data przejścia do archiwum: wtorek, 20 lut 2018 11:52
Opublikował(a): Tomasz Kakowski
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 623 razy