BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

zrzut wody do jez. Bełdany używanej do celów rybackich w wylęgarni i podchowalni ryb oraz węgorni przy ul. Guzianka 5 dz. o nr 59/1

udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na zrzut wody do jeziora Bełdany używanej do celów rybackich w wylęgarni i podchowalni ryb oraz węgorni przy ulicy Guzianka 5 działka o nr 59/1, przy użyciu istniejących instalacji.

- w zał.treść obwieszczenia

Pliki do pobrania: