BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu-zlokalizowany na dz. o nr geod. 140/23 obr. Stare Guty, gm. Pisz.

udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu, który będzie zlokalizowany na działce o nr geod. 140/23 obręb Stare Guty, gmina Pisz.

- w zał treść obwieszczenia

Pliki do pobrania: