BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Budowa linii kablowej nN 0,4kV, rozbiórka linii Dz. 272/2, 272/1, 271/1, 271/2, 235/7, 163/7, 163/1 obręb Stare Guty gm. Pisz

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

 WZB.6743.I.31.2017

Zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane ( j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późń. zm.) informuje, że w dniu 21 sierpnia 2017 r., zostało złożone zgłoszenie PGE Dystrybucja S.A. dotyczące budowy linii kablowej nn 0,4kV na dz. 272/2, 272/1, 271/1, 271/2, 235/7, 163/7, 163/1 obręb Stare Guty gm. Pisz.

Na ww. zgłoszenie nie wniesiono sprzeciwu.

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Tomasz Kakowski tel.087 425 46 71

Data powstania: piątek, 22 wrz 2017 09:18
Data opublikowania: poniedziałek, 25 wrz 2017 12:56
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 paź 2017 12:45
Opublikował(a): Tomasz Kakowski
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 512 razy