BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

port Pisz

wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie basenu portowego na działce o nr geodezyjnym 370/2 obręb Pisz 2 wraz z rozbiórką nabrzeża na działce o nr geod. 3/1 obręb Pisz 1 i wykonanie nowego nabrzeża na działkach o nr geod. 370/2, 375/4, 369 obręb Pisz 2 przy działce o nr geod. 3/1 obręb Pisz 1 w odległości od km 78+869 do km 78+960 oraz na wykonanie przebudowy nabrzeża polegającej na rozbiórce starego i wykonaniu nowego nabrzeża na działce o nr geodezyjnym 3/1 obręb Pisz 1 przy działce o nr geod. 375/4 obręb Pisz 2 w odległości od km 78+723 do km 78+869 w ramach inwestycji pn. „Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym”.

- w zał treść obwieszczenia

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 15 wrz 2017 11:37
Data opublikowania: piątek, 15 wrz 2017 11:49
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 25 wrz 2017 09:04
Opublikował(a): Bożena Ziółkowska
Zaakceptował(a): Sylwia Piotrowska Kamińska
Artykuł był czytany: 685 razy