BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Starosty Piskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE

 

Starosty Piskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Nr WZB.6740.I.1.2017 z dnia 06 września 2017 r.

 

       Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 2017r. poz.1257 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r.poz. 1496 z późn. zm.) zawiadamiam że na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu w dniu 06 września 2017 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1522N na odcinku Karpa – Turośl- Pisz od km 31+285 do km 38+247,10 odcinek skrzyżowania(Wiartel-Pisz),

 

Granice lokalizacji obejmują następujące nieruchomości:

  • Nieruchomości powstałe w wyniku projektu podziału :

Dz. nr 504/4, 503/3, 503/2, 504/3, 504/2, 504/1, 168/5 (przed podziałem 168/3), 167/3 (przed podziałem 167/2), 160/5 (przed podziałem 160/2), 160/6 (przed podziałem 160/2), 159/4 (przed podziałem 159/2), 148/4 (przed podziałem 148/3) -obręb wsi Wiartel Mały

Dz. nr 600/2, 600/1, 7/3 (przed podziałem7/2), 6/5 (przed podziałem 6/3), 4/10 (przed podziałem 4/9), 3/9 (przed podziałem 3/5) – obręb wsi Pogobie Średnie

Dz. nr 501, 306/2- obręb wsi Wąglik

Dz. nr 1172- obręb Pisz 2

 

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Piszu przy ulicy Warszawskiej 1 (pokój 16) w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.) zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

z up. STAROSTY

              /-/     mgr  inż. Beata Dębińska

       Naczelnik Wydziału Zagospodarowania 

              Przestrzennego  i  Budownictwa

Data powstania: poniedziałek, 11 wrz 2017 15:01
Data opublikowania: poniedziałek, 11 wrz 2017 15:10
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 paź 2017 07:56
Opublikował(a): Beata Dębińska
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 666 razy