BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Budowa linii kablowej nN 0,4kV Dz. 31, 36/26, 36/21 obręb Zdory gm. Pisz

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

 WZB.6743.I.30.2017

Zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane ( j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późń. zm.) informuje, że w dniu 21 sierpnia 2017 r., zostało złożone zgłoszenie PGE Dystrybucja S.A. dotyczące budowy linii kablowej nn 0,4kV na dz. 31, 36/26, 36/21 obręb Zdory gm. Pisz.

Na ww. zgłoszenie nie wniesiono sprzeciwu.

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Tomasz Kakowski tel.087 425 46 71

Data powstania: poniedziałek, 11 wrz 2017 08:34
Data opublikowania: poniedziałek, 11 wrz 2017 09:02
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 paź 2017 08:43
Opublikował(a): Tomasz Kakowski
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 618 razy