BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Budowa linii kablowej nN 0,4kV Dz. 4/2, 4/13, 4/3 obręb geod. Łupki gm. Pisz

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

 WZB.6743.I.25.2017

Zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane ( j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późń. zm.) informuje, że w dniu 12 czerwca 2017 r., zostało złożone zgłoszenie PGE Dystrybucja S.A. dotyczące budowy linii kablowej nn 0,4kV na d4/2, 4/13, 4/3 obręb geod. Łupki gm. Pisz.

Na ww. zgłoszenie nie wniesiono sprzeciwu.

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Tomasz Kakowski tel.087 425 46 71

Data powstania: poniedziałek, 31 lip 2017 07:49
Data opublikowania: poniedziałek, 31 lip 2017 08:00
Data przejścia do archiwum: piątek, 8 wrz 2017 08:45
Opublikował(a): Tomasz Kakowski
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 551 razy