BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522N (Karpa-Turośl-Pisz) od km 31+285 do km 38+705,40, odcinek skrzyżowania (Wiartel-Pisz)

Wszczęcie postępowania o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE

 STAROSTY  PISKIEGO

o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwolenie na

 realizację inwestycji drogowej

 

Znak sprawy : WZB.6740.I.1.2017

 

            Zgodnie  z art.11d ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2031 ze zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego(Dz.U. z 2017r. poz.1257 ) -zawiadamia się – że na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu z dnia 28 czerwiec 2017r.- zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1522N(Karpa-Turośl-Pisz) od km 31+285 do km 38+705,40 odcinek skrzyżowania (Wiartel-Pisz)

           Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany.

             Jednocześnie zawiadamia się strony postępowania, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się, a także sformułować uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w  Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Piszu ul. Warszawska 1 pokój 16 w godzinach od 730‑1530

 

Granice lokalizacji obejmują następujące nieruchomości:

  • Nieruchomości powstałe w wyniku projektu podziału :

Dz. nr 504/4, 503/3, 503/2, 504/3, 504/2, 504/1, 168/5(przed podziałem 168/3), 167/3 (przed podziałem 167/2), 160/5 (przed podziałem 160/2), 160/6 (przed podziałem 160/2), 159/4 (przed podziałem 159/2), 148/4 (przed podziałem 148/3)-obręb Wiartel Mały

Dz. nr 600/2, 600/1, 7/3 (przed podziałem7/2), 6/5 (przed podziałem 6/3), 4/10 (przed podziałem 4/9), 3/9 (przed podziałem 3/5) – obręb Pogobie Średnie

Dz. nr 501, 306/2- obręb  Wąglik

Dz. nr 1172- obręb Pisz 2

 

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia (zgodnie z art.49 ustawy KPA)

 

 

                                                                        Z up. Starosty

                                                                                mgr inż. Beata Dębińska

                                                                               Naczelnik Wydziału Zagospodarowania

                                                                                   Przestrzennego i Budownictwa

 

Data powstania: czwartek, 20 lip 2017 12:02
Data opublikowania: czwartek, 20 lip 2017 12:20
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 6 maj 2019 10:18
Opublikował(a): Beata Dębińska
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 578 razy