BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Przebudowa linii napowietrznej nN 0,4kV Dz. 2/9 obręb geod. Babrosty gm. Pisz, 156, 157/1, 157/2, 158/1, 158/2, 177/3, 181, 184, 239/1, 290/1 obręb geod. Łupki gm. Pisz

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

 WZB.6743.I.24.2017

Zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane ( j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późń. zm.) informuje, że w dniu 12 czerwca 2017 r., zostało złożone zgłoszenie PGE Dystrybucja S.A. dotyczące budowy linii kablowej nn 0,4kV na dz. 2/9 obręb geod. Babrosty gm. Pisz, 156, 157/1, 157/2, 158/1, 158/2, 177/3, 181, 184, 239/1, 290/1 obręb geod. Łupki gm. Pisz.

Na ww. zgłoszenie nie wniesiono sprzeciwu.

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Tomasz Kakowski tel.087 425 46 71

Data powstania: wtorek, 4 lip 2017 08:33
Data opublikowania: wtorek, 4 lip 2017 11:16
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 sie 2017 14:05
Opublikował(a): Tomasz Kakowski
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 602 razy